5. Ünite: Dünya Gücü Osmanlı (1453-1595)

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları

II. Selim, 1566-1574 yılları arasında hüküm sürmüştür. Devrinde devlet yönetimi daha çok Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın elindedir. 2. Selim döneminde gerçeklen önemli siyasi olaylar; Yemen İsyanı, Sumatra Seferi, Kıbrıs’ın Fethi, İnebahtı Deniz Savaşı ve Tunus’un alınmasıdır. II. Selim Dönemi Siyasi Olayları (Fethedilen Yerler) Haritası II. Selim Dönemi Önemli Olayları Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine tahta çıktı. Tahta çıkarken hiçbir engelle karşılaşmadı. Zira …

Devamını Oku

İnebahtı Deniz Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

İnebahtı deniz savaşı

İnebahtı Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethi sonrası Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve Osmanlı’nın mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır. Osmanlı donanması tarihinde ilk defa yakılmıştır. DİKKAT: İnebahtı Deniz Muharebesi Özeti, TYT, AYT ve KPSS sınavları açısından önem arz etmektedir. OSMANLI DONANMASI BAŞKA NEREDE YANDI? Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Yerler İnebahtı Faciası Tarih7 Ekim 1571Bölgeİnebahtı, Yunanistanİnebahtı Savaşının Diğer AdıLepanto SavaşıKomutanMüezzinzade Ali …

Devamını Oku

Kıbrıs’ın Fethinin Sebep ve Sonuçları

Kıbrıs’ın fethi Osmanlı Padişahı 2. Selim döneminde 1571 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetihle birlikte Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz’e tamamen hakim olmuştur. Fetih Tarihi1 Ağustos 1571Fetih döneminin padişahı2. SelimFethi gerçekleştiren komutanLala Mustafa Paşa Kıbrıs Adası, Venediklilerin elindeydi. Yavuz’un Memluk Devleti’ne son vermesinden sonra Venedikliler ada için Memlüklere ödedikleri vergiyi Osmanlı’ya ödemeye başladılar. Kıbrıs’ın Fethinin Sebepleri: Kıbrıs’ın jeopolitik konumu, Doğu Akdeniz’e egemen olma, …

Devamını Oku

Süveyş Kanalı Projesinin Amaçları

Süveyş Kanalı Projesi, Sokullu Mehmet Paşa ve Kılıç Ali Paşa tarafından özellikle Hint Deniz Seferlerinde faydalanılmak üzere tasarlanmış lakin gerçekleşmemiştir. Süveyş Kanalı projesinin amaçlarından en önemlisi Akdeniz ve Kızıldeniz’i bir kanal ile birleştirmek ve Akdeniz ticaretini tekrar canlandırmaktır. Süveyş Kanalı Haritası Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/suveys Süveyş Kanalı Projesi Kızıldeniz ile Akdeniz’i bir kanal ile birleştirme fikri Mısır Firavunu 2. Ramses’e kadar dayanmaktadır. …

Devamını Oku

Don-Volga Kanal Projesinin Amaçları Maddeler Halinde

Don-Volga Kanal Projesi Haritası Don-Volga Kanal Projesi, Sokullu Mehmet Paşa’nın kanal projelerinden biridir. Açılması düşünülmüş, çalışmalar başlamış, lakin proje tamamlanamamıştır. Bu proje ile Hazar Denizi ve Karadeniz birbirine bağlanarak bölgede Osmanlı kontrolünü arttırmak amaçlanmıştır. Bu projeye göre Don ve Volga nehirlerinin birbirine en çok yaklaştığı yerde 2 nehir arası kazılarak birleştirilecekti. Böylece Akdeniz’de bulunan Osmanlı donanmasından Hazar Denizi’nde de faydalanılacaktı. …

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları CEM SULTAN OLAYI Fatih’in ölümüyle şehzadeleri II. Bayezıt ve Cem Sultan aralarında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlüklere sığınmıştır. Ardından yeniden Anadolu’ya gelen Cem Sultan bir daha taht mücadelesine girişmiş, fakat yeniden başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, ardından Fransa’ya …

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler II. Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri; — Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan‘ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları. — II. Bayezid’in karakteri. — Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları . ? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi. ? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini …

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı –İran İlişkileri Şeyh Safiyüddin İshak Erdebil’de tarikat şeyhi olarak ün kazanmıştı. Soyundan gelen Şah İsmail siyasetle uğraştı. Annesi Uzun Hasan’ın kızı olan Şah İsmail’in zamanla siyasi gücü arttı. 1502’de Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Safevi Devleti’nin temellerini attı. İran, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da ilerledi. Şah İsmail’in amacı; adamları aracılığıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti. Şah …

Devamını Oku

II.Bayezid Dönemi Osmanlı Memluk İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı Memluk İlişkilerinin bozulma sebebi

Yıldırım Bayezid döneminde başlayan Fatih döneminde bozulan II.Bayezid döneminde savaşa dönüşen Osmanlı – Memlük ilişkileri bu yazımızın konusu. OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Memluk İlişkileri II.Bayezid Dönemi Osmanlı Memluk İlişkileri Fatih döneminde özellikle Hicaz su yolları meselesi sebebiyle ilişkiler oldukça gerilmişti. Fatih’in çıktığı son sefer (ki Fatih’in nereye sefer yapacağını kendisinden başka kimse bilmezdi.) Osmanlı tarihçileri tarafından Memlükler üzerine olduğu yorumlanmaktadır. II. …

Devamını Oku

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasından sonra Katolikler, İspanyadaki Müslüman ve Yahudilere işkence ve baskı yapıyorlardı. Endülüs Müslümanları Osmanlıdan yardım talep etti. Cem Sultan’ın Papa’nın elinde olması bu yardım isteğinin layıkınca yerine getirilmesini engelledi. II.Bayezid onları baskıdan kurtarmak için Kemal Reisi İspanya’ya gönderdi. Kemal Reis Müslümanları Kuzey Afrika’ya ,Yahudileri’de İstanbul, İzmir ve Selanik’e gemilerle taşıdı.(1505). Türk denizcilerinin batı Akdeniz’deki …

Devamını Oku


] }