II. Selim Dönemi Siyasi Olayları

II. Selim Dönemi Siyasi Olayları

Sultan Süleyman’ın vefatı üzerine tahta çıktı. Cülus bahşişi nedeniyle yeniçeriler huzursuzluk çıkarsada Sokulu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle yeniçerilerin istekleri kabul edilerek huzur sağlandı. Bu olay II.Selim’in Sokulu Mehmet Paşaya güven duymasını sağladı ve devlet yönetimi büyük ölçüde Sokuluyla bırakılmasına yol açtı.

Yemen İsyanı (1568) :
İsyan, Koca Sinan Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa tarafından bastırıldı. Yemen doğrudan Osmanlıya bağlandı. Böylece Arap Yarımadasının tamamı Osmanlı egemenliğine girdi(1570).

Sumatra Seferi (1569) :
Ace Sultanı, Portekiz baskısı nedeniyle Osmanlı’dan yardım istedi. Kurdoğlu Hızır Reis komutansındaki Osmanlı donanması Sumatra’ya gönderildi. Ace Sultanlığı’na askeri ve teknik yardımda bulunuldu. Türk askerlerinin bir bölümü geri dönmeyerek bu ülkede kaldılar.

Kıbrıs’ın Fethi (1571) konu anlatımı için tıklayınız.

İnebahtı Yenilgisi (1571) konu anlatımı için tıklayınız.

Tunus’un Fethi(1574):
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Reis İspanyolların eline geçmiş olan Tunus’u yeniden Osmanlı egemenliğine aldı. Böylece Fas sınırına kadar, Kuzey Afrika Osmanlı egemenliğine girmiş oldu.

Kanal Projeleri :

Don-Volga (İdil) kanal projesi konu anlatımı için tıklayınız.

Süveyş Kanalı projesi konu anlatımı için tıklayınız.


Tavsiye Konular

türkiye tarihi

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Hakkında Kısa Bilgi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir