II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II. Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri;
— Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan‘ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları.
— II. Bayezid’in karakteri.
— Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları .

? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi.
? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini tanıyan Hersek 1483’te Osmanlı Devleti’ne bağladı.
? Boğdan voyvodasının Macarlarla anlaşması üzerine, sefere çıkıldı. Kuzey ticaretinin ciddi limanlarından Kili ve Akkerman kaleleri alındı.(1484). Böylece:
— Karadeniz’in batı kıyılarında Osmanlı egemenliği sağlandı.
— Karadeniz’in kuzeyindeki Osmanlı toprakları Kırım ile karadan birleşti.
— Boğdan senelik vergi vermeyi kabul ederek Osmanlı egemenliğine girdi.
? Boğdan’ın alınması üzerine Lehistan’la ilişkiler bozuldu. İleri ki zamanlarda bir ticaret antlaşması inşa edilerek ilişkiler düzeltildi(1489).

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502)

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–Memluk İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir