II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Gelişmeler

II.Bayezid devrinde, Fatih devri benzeri büyük fetihler olmadı. Bunun nedenleri;
— Avrupalıların (özellikler Papa’nın) Cem Sultan’ı Osmanlılara karşın koz olarak kullanmaları.
— II. Bayezid’in karakteri.
— Sağlığında şehzadeleri aralarında başlayan taht kavgaları .

? Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda en büyük rakip olan Karamanoğulları üzerine bir sefer düzenleyerek bu beyliğe son verdi.
? Fatih vaktiyle Osmanlı egemenliğini tanıyan Hersek 1483’te Osmanlı Devleti’ne bağladı.
? Boğdan voyvodasının Macarlarla anlaşması üzerine, sefere çıkıldı. Kuzey ticaretinin ciddi limanlarından Kili ve Akkerman kaleleri alındı.(1484). Böylece:
— Karadeniz’in batı kıyılarında Osmanlı egemenliği sağlandı.
— Karadeniz’in kuzeyindeki Osmanlı toprakları Kırım ile karadan birleşti.
— Boğdan senelik vergi vermeyi kabul ederek Osmanlı egemenliğine girdi.
? Boğdan’ın alınması üzerine Lehistan’la ilişkiler bozuldu. İleri ki zamanlarda bir ticaret antlaşması inşa edilerek ilişkiler düzeltildi(1489).

II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Venedik İlişkileri (1499-1502) için tıklayınız.

II. Bayezid Dönemi Endülüs’e Yardım için tıklayınız.

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–Memluk İlişkileri için tıklayınız.

II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri için tıklayınız.

II.Bayezid’in Tahtan İndirilmesi için tıklayınız.


Tavsiye Konular

türkiye tarihi

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Hakkında Kısa Bilgi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir