II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

İçindekiler

II.Bayezid Dönemi Siyasi Olayları

CEM SULTAN OLAYI

Fatih’in ölümüyle şehzadeleri II. Bayezıt ve Cem Sultan aralarında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlüklere sığınmıştır. Ardından yeniden Anadolu’ya gelen Cem Sultan bir daha taht mücadelesine girişmiş, fakat yeniden başarısız olarak, bu defa da Rodos adasına kaçarak, buradaki SAİNT JEAN ŞÖVALYELERİNE sığınmıştı. Şövalyeler Cem’i Papaya teslim etmişler, ardından Fransa’ya sevk edilen Cem burada ölmüştür.

II. BAYEZİD DEVRİNİN ÖZELLİKLERİ

Cem Sultan’ın Hırıstiyan Avrupa’nın elinde olması, II. Bayezıt devrinde Avrupa’ya karşın Osmanlıların mühim bir sefer geliştirmesini önlemiştir. Bu yüzden II.Bayezid Devri sönük bir devir olmuştur.

CEM SULTAN OLAYININ OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ

1)- Cem Sultan’ın hrıstiyanların eline geçmesi, batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmasına neden olmuştur.
2)- Osmanlılar’ın batıdaki fetihlerinin durmasına neden olmuştur.
3)- Cem Sultan’ın Memlükler’e sığındığı dönemde bu devletin Cem’i sultan benzeri karşılanıp, himaye etmesi, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin hepten bozulmasına sebep olmuştur.

OSMANLI-VENEDİK İLİŞKİLERİ

Bu dönemde de Venedikliler’le deniz savaşı yapılmış , Osmanlılar yenilmiştir.

OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ

İran’da Akkoyunlu Devleti’nin yerine SAFEVİ DEVLETİ kurulmuştu. Safeviler:
a)- Doğu Anadolu’yu elde etmek istiyorlardı.
b)- Anadolu’ya gönderdikleri dervişlerle Şii mezhebini Anadolu’da yaymaya çalışıyorlardı. Safevilerin bu etkinlikleri neticesi 1511 senesinde Anadolu’da ŞAH KULU İSYANI çıktı. O sırada Trabzon valisi olan Şehzade SELİM (Yavuz), babası II. Bayezıt’ın Safevi ve şii tehlikesine karşın yeteri kadar önlem almaması üzerine Yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek sultan oldu .

II. BAYEZIT DÖNEMİNDE OSMANLI MEMLÜK İLİŞKİLERİ

Osmanlı Memlük ilişkilerinin bozulma sebepleri:
a)- Fatih Devrinde Hicaz su yöntemleri sorunu . (Fatih Memlük Sultanına Mekke yolunda gereken tedbirlerin alınarak hacıların rahatça gezi etmelerinin sağlanmasını rica etmişti. Fakat Memlükler bu talebi iç işlerine karışma halinde yorumlamışlardı.)
b)- Memlükler’in Cem Sultan’ı himaye etmeleri,
c)- Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti aralarında yeralan Güneydoğu Anadolu’daki Dulkadiroğulları Beyliği sebebinden iki devletin çekişmesi.
SONUÇ: Osmanlı Devleti ile Memlükler aralarında 8 yıl devam eden savaş yaşandı. Bu savaş boyunca iki taraf birbirlerine karşın üstünlük sağlayamadılar.

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİNE TAMAMEN SON VERİLMESİ

II. Bayezıt devrinde Cem olayına karıştığından bu beylik kesin olarak ortadan kaldırıldı


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir