II.Bayezid Dönemi Osmanlı–İran İlişkileri

II.Bayezid Dönemi Osmanlı –İran İlişkileri

Şeyh Safiyüddin İshak Erdebil’de tarikat şeyhi olarak ün kazanmıştı. Soyundan gelen Şah İsmail siyasetle uğraştı. Annesi Uzun Hasan’ın kızı olan Şah İsmail’in zamanla siyasi gücü arttı. 1502’de Akkoyunlu Devleti’ne son vererek Safevi Devleti’nin temellerini attı. İran, Irak, Azerbaycan ve Doğu Anadolu’da ilerledi. Şah İsmail’in amacı; adamları aracılığıyla fikirlerini yayarak taraftar toplamak ve Osmanlı topraklarını ele geçirmekti.
Şah İsmail, Anadolu’daki Şiileri Osmanlıya karşı kışkırttı, isyana teşvik etti. Şah İsmail’in adamlarından Şah Kulu, Teke yöresinde ayaklandı. İsyan Anadolu’da kısa sürede genişledi. 1511’de ayaklanma güçlükle bastırıldı. Şah Kulu öldürüldü. Böylece iki yüz yıl sürecek olan bir mücadele dönemi başladı. II.Bayezid isyanı bastırmakta gevşek davrandı. Anadolu’da nüfuzunu kaybetti, siyasi otoritesi sarsıldı ve oğulları arasında sağlığında taht kavgaları başladı.


] }

Tavsiye Konular

Preveze Deniz Zaferi Haritası

Preveze Deniz Savaşı Sebepleri, Sonuçları ve Önemi

Preveze Deniz Savaşı 1538 yılında Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş ve kesin Osmanlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir