Tarih 2

Türkiye Tarihi Ünitesi Biryay Yayınları Sayfa 214-215 Ölçme Değerlendirme Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Biryay Yayınları 9. sınıf tarih kitabı Türkiye Tarihi ünitesinin ölçme değerlendirme bölümünün A, B, C, Ç bölümlerinin cevapları kitabın en sonunda yer almaktadır. D bölümünün cevapları ise aşağıdadır. 1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına yol açan sebepler nelerdir? Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına yol açan sebepler için lütfen buraya tıklayarak 1. sorunun cevabını yazınız. 2. Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde etkili olan ekonomik ve siyasi …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi Bilim Adamları

türkiye tarihi

Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi Bilim Adamları 1- Seyfüddîn el-Âmidî (1156-1233): Felsefe, mantık ve fen bilimleri alanlarında çalışmıştır. 2- Kutbeddin Şirazi (1236-1311): Felsefe, mantık, tıp, matematik, astronomi, kosmosrafya alanlarında eserler vermiştir. 3- Aydınlı Hacı Paşa (1339-1413): Tıp alanında çalışmıştır. 4- Kadı Sirâceddin Urmevi (1198-1283): Mantık ve kelam alanında çalışmıştır. 5- Mehmet Ravendi: Tarihçidir. 6- İbn-i Bibi: Tarihçidir. 7- Kerimüddin …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Devletinin Ticareti Geliştirmek İçin Yaptığı Faaliyetler

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Devletinin Ticareti Geliştirmek İçin Yaptığı Faaliyetler 1- Önemli liman şehirleri fethedildi. (Antalya, Suğdak, Sinop ve Alaiye) Feth edilen şehirlerde özellikle Türk tüccarlar desteklendi. 2- Yollar, hanlar ve kervansaraylar yapıldı. Tüccarlara kervansaraylarda ücretsiz barınma ve konaklama imkanı tanındı. 3- Yabancı tüccarlar için gümrük vergileri düşürüldü. 4- Tüccarların mallarına devlet güvencesi getirildi. (Selçuklu ülkesinde herhangi bir sebeple zarara uğrayan tüccarların …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 213 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

www.tarihportali.net olarak 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 213 Cevapları ile devm ediyoruz. Aşağıdaki etkinlikte verilen  “Anadolu Beylikleri” adlı haritayı inceleyerek alttaki soruyu cevaplayınız. Kösedağ Savaşı’nın, Anadolu’nun siyasi yapısı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu söyleyiniz. Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu’da bulunan Hristiyan devletlerin topraklarının çoğunu ele geçirmiş, Anadolu’da ilk kurulan beyliklerinde büyük çoğunluğuna son vermişti. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 212 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

tarihportali.net tarafından hazırlanan 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 212 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz. Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklularının Moğollara karşı başarılı olamamasında neler etkili olmuştur? 1- Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in devlet tecrübesinin az oluşu 2- Savaş tecrübesi olmayan ama önemli mevki işgal eden devlet adamlarının Sultanı ileri harekata teşvik etmesi. 3- Sivas gibi müstahkem bir yerde bekleyip yorgun gelecek olan …

Devamını Oku

Yassı Çemen Savaşı Özet

türkiye tarihi

Yassı Çemen Savaşı Yassı Çemen Savaşının Tarihi: 1230 Yassı Çemen Savaşının Tarafları: Anadolu Selçuklu Devleti X Harzemşahlar Yassı Çemen Nerede: Erzincan yakınlarında. Yassı Çemen Savaşının Sebepleri: 1- Moğolların önünden kaçan Harzemşahların Anadolu yakınlarına gelmesi 2- İki devlet arasında Ahlat sorununun yaşanması 3- Moğolların 2 Türk devletini birbirine düşman etmek için kurduğu tezgahın başarılı olması Yassı Çemen Savaşının Sonuçları ve Önemi: …

Devamını Oku

Baba İshak İsyanının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

türkiye tarihi

Baba İshak İsyanı Baba İshak İsyanının Sebepleri 1-Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya geldiler. Selçuklular, bölgeye Türkmenleri yerleştirmede ve ekonomik  durumlarını düzeltmede başarılı olamadı. 2- Anadolu Selçuklu sultanlarının  dirayetsizliğinden kaynaklanan yönetim  boşluğu, 3- Gittikçe ağırlaşan vergiler halkın yoksullaşması 4- Türkmenlerin yönetimden dışlanması 5- Türkmenlerin ticaret kervanlarına soymasına devletin sert tepki göstermesi ile bölgede huzursuzluğun iyice artması. Baba …

Devamını Oku

Kösedağ Savaşı Kısa Özet

türkiye tarihi

Kösedağ Savaşı Kösedağ Savaşının Tarihi: 1243 Kösedağ Savaşının Tarafları: Türkiye Selçuklu Devleti X Moğollar Kösedağ Nerede: Sivas yakınlarında Zara-Suşehri arasında Kösedağ Savaşının Sebepleri: 1- Moğolların Anadolu’yu almak istemesi. 2- Baba İshak ayaklanması ile Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflığının ortaya çıkması. 3- Moğolların Erzurum’u yağmalaması. Kösedağ Yenilgisinin Sebepleri: 1- Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tecrübesizliği 2- Savaş tecrübesi olmayan ama önemli mevkiler işgal …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 211 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 211 Cevaplarını aşağıdan okuyabilirsiniz. E. KÖSEDAĞ SAVAŞI VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NİN YIKILMASI Hazırlık Çalışmaları 1. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasına neden olan olaylar hakkında bir araştırma yapınız. 1- Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının temel sebebi Moğol istilasıdır. Moğol istilası Anadolu Selçuklu üzerinde 3 etki yaratmıştır. Birincisi; istila sırasında Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin yoğun bir şekilde …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 210 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 210 Cevapları Aşağıdaki etkinlikte yer alan “Cengiz Han’dan Sonra Asya” adlı haritayı inceleyiniz. Cengiz Han’ın ölümünden sonra hangi devletlerin kurulduğunu ve bu devletlerin nerelerde kurulduğunu tespit ediniz. Cengiz Han’ın Ölümünden Sonra Kurulan Devletler ve Kuruldukları Yerler: Altın Orda Devleti: Karadeniz’in kuzeybatısında, bugunkü Ukrayna ve Rusya toprakları içinde kalan ve Kafkaslara kadar uzanan bölgede. …

Devamını Oku


] }