Baba İshak İsyanının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Baba İshak İsyanı

Baba İshak İsyanının Sebepleri

1-Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya geldiler. Selçuklular, bölgeye Türkmenleri yerleştirmede ve ekonomik  durumlarını düzeltmede başarılı olamadı.

2- Anadolu Selçuklu sultanlarının  dirayetsizliğinden kaynaklanan yönetim  boşluğu,

3- Gittikçe ağırlaşan vergiler halkın yoksullaşması

4- Türkmenlerin yönetimden dışlanması

5- Türkmenlerin ticaret kervanlarına soymasına devletin sert tepki göstermesi ile bölgede huzursuzluğun iyice artması.

Baba İshak İsyanının Gelişimi:

Durumdan istifade eden Baba İshak ve müridleri Maraş, Kâhta ve Adıyaman yöresinde 1240 tarihinde ayaklandı. İsyan Sivas, Tokat ve Amasya’ya kadar genişledi. Selçuklular isyanı ancak 2 yılda bastırabildi.

Baba İshak İsyanının Sonuçları:

1- İsyan güçlüklede olsa bastırıldı. Baba İshak idam edildi.

2- Anadolu Selçuklu Devleti güç kaybetti.

3- Anadolu’da ekonomik durum daha da kötüleşti.

Baba İshak İsyanının Önemi:

İsyanın güçlülükle bastırılması Anadolu Selçuklu Devleti’nin güçten düştüğünün ispatı oldu ve bu durum Moğolları Anadolu’ya saldırma konusunda cesaretlendirdi.

 


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir