Tarih 2

I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin Alınan Tedbirler

türkiye tarihi

I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin Alınan Tedbirler 1- Uluslararası ticaret antlaşmaları yapıldı. (Kıbrıs kralı ve Venediklilerle) 2- Ülkeye gelen veya ülkeden geçen yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergileri düşürülmüştür. 3- Ülkedeki ticaret yolları (doğu-batı ve kuzey-güney) onarılmış. Bu yollar üzerine köprüler ve kervansaraylar yapılmıştır. 4- Ticaret yollarının kilit noktaları olan Kırım, Mısır ve Kıbrıs’a Türk tüccarlar yerleştirilirken, Anadolu’nun önemli …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı

türkiye tarihi

Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Sebeplerini öğrenmek için lütfen tıklayınız. (1. sorunun cevabında yazmaktadır.) Kösedağ Savaşı’nda alınan mağlubiyet Anadolu Selçuklu Devleti açısından sonun başlangıcı oldu. Moğollarla yıllık vergi vermek şartıyla anlaşma yapan Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1246 yılında öldü. Akabinde tahta geçen oğulları II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alaeddin Keykubad bazen tek başlarına bazen …

Devamını Oku

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Zayıflaması

türkiye tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Zayıflaması Sultan Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin başına II. Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Tahta geçmek için planlar yapan Vezir Sadettin Köpek’i öldürttü. Bu esna da yaklaşan Moğol tehlikesinden kaçan kalabalık Türkmen gurupları Anadolu’ya gelmeye başladı. Ortaya çıkan düzensizlik ve ekonomik sıkıntılar Türkmenlerin Baba İshak önderliğinde ayaklanmasına sebep oldu. Dini nitelik taşıyan bu isyan bir anda Sivas, …

Devamını Oku

II. Kılıç Arslan Dönemi Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

II. Kılıç Arslan Dönemi II. Kılıç Arslan, babası I. Mesud’un ölümüyle 1155 senesinde tahta geçti. Kardeşlerini etkisiz hale getirdikten sonra Musul Atabeyini Selçuklu ülkesinden çıkardı. Malatya’yı alarak Danişmedlilere son verdi. (1178) Bizans imparoturu Manuel Türkleri tamamen Anadolu’dan atıp, Bizans İmparatorluğu’nu tekrar Anadolu’nun egemen gücü haline getirmek için büyük bir ordu oluşturdu. Denizli yakınlarında ki Miryokefalon’da yapılan savaşta II. Kılıç Arslan …

Devamını Oku

I. Mesud Dönemi Kısaca

türkiye tarihi

I. Mesud Dönemi Sultan I. Kılıç Arslan’ın vefatı sonrası Türkiye Selçuklu tahtı bir süre boş kaldı. I. Kılıç Arslan’ın oğlu Şahin Şah tahta geçtiyse de kardeşi Mesud, Danişmend Emir Gazi’nin desteğiyle tahtı ele geçirdi (1116). I. Mesud I. Haçlı Seferi sırasında Danişmendilerin eline geçen Anadolu hakimiyetini tekrar geri aldı. Danışmendlilerden Ankara, Çankırı ve Kastamonu’yu aldı. Bizans imparatoru Manuel Komnenos’u yenilgiye …

Devamını Oku

I. Kılıç Arslan Dönemi Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Ebul Kasım Dönemi Kutalmışoğlu Süleyman Şah güney seferine çıkarken yerine Ebul Kasım’ı vekil bırakmıştı. Süleyman şah ölünce Süleyman şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan İsfahan’a Sultan Melikşah’ın yanına görütürüldü. Melik şah’ın ölmesiyle birlikte Süleyman şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Anadolu’ya geldi. (1092) Kılıç Arslan Türkiye Selçukluları devleti tahtına oturdu. Böylece 1086 yılında başlayan Fetret Devri 1092’de sona …

Devamını Oku

Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluşu Türkiye Selçuklu Devletinin Kurucusu: Kutalmışoğlu Şüleyman Şah Türkiye Selçuklu Devletinin Kuruluş Tarihi: 1077 Türkiye Selçuklu Devletinin Başkenti: İznik Alp Arslan’ın ölümünün ardından Suriye’ye gelen Kutalmış’ın erkek çocukları, buradan da Anadolu’ya geçtiler. Süleyman Şah Bizanstan Konya’yı kardeşi Mansur’ da Kütahya ve Afyon’u elde etti. Süleyman Şah ardından kuzeye yönelerek iznik’i aldı. Kendisine tavır alan Kardeşi Mansur Bey’i …

Devamını Oku

Çaka Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Çaka Beyliği (İzmir Beyliği) (1081-1097) Çaka Bey kimdir? Oğuzların Çavuldur boyuna mensuptur. Sultan Alparslan tarafından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilmiş komutanlardandır. Çaka Beyliği’nin Kuruluşu: Uzun süre Bizans’ın elinde esir kalan Çaka Bey, burada denizciliği öğrendi. İstanbul’dan kaçarak, İzmir’ e geldi ve burada beyliğini kurdu. (1081) Çaka Bey’in Askeri Faaliyetleri: 40 parçalık bir donanma oluşturan Çaka Bey, Midilli, Sakız, Sisam, Rodos gibi Ege …

Devamını Oku

Artuklu Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Artuklu Beyliği Artuklu Beyliği’ne  adını veren Artuk Bey Oğuzların Döğer boyundandır. Önce Kutalmışoğlu Süleymanşah’a hizmet eden Artuk Bey, onunla anlaşamayınca Suriye Melik Tutuş’un hizmetine girmiştir. Kutalmışoğlu Süleymanşah ile Tutuş arasında cereyan eden Ayn Seylem Savaşı’nda Tutuş’un tarafını tutarak savaşı Tutuş’un kazanmasını ağladı. Hizmetlerinden dolayı Suriye Meliki Tutuş tarafından Kudüs valiliğine getirildi. 1091’de Artuk Bey ölünce yerine oğulları geçti lakin Kudüs’ün …

Devamını Oku

Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Devletleri Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Sultan Alparslan; Ebu’l Kasım Saltuk Bey, Danışmend Ahmet Gazi, Mengücek Gazi, Artuk Bey, Çaka Bey ve Kutalmışoğlu Süleymanşah gibi komutanlarını Anadolu’nun fethiyle görevlendirdi. Her komutana fethettiği yerin yönetimini bahşetti. Böylece beyler Anadolu’yu çok hızlı bir şekilde ele geçirdi. Saltuklular • Saltukluların Kurulduğu Yer: Doğu Anadolu • Saltukluların Kurucusu: Ebu’l Kasım Saltuk …

Devamını Oku


] }