I. İzzettin Keykavus Dönemi Hakkında Bilgi

I. İzzettin Keykavus

+ I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vefatı üzerine tahta çıktı.

+ Kardeşi Alaaddin Keykubat’ın isyanını bastırdı.

+ İzzettin Keykavus Dönemi Fetih Politikası; Türkiye Selçuklularının ekonomik çıkarlarına göre askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunma.

+ 1214 yılında Trabzon Rum Krallığı’ndan Sinop alındı.

+ Trabzon Rum imparatorluğu ve Kilikya (Çukurova) Ermenileri vergiye bağlandı.

+ Sinop’ta Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk tersanesi kuruldu.

+ Sinop ithalat ve ihracat limanı haline geldi.

+ Kıbrıs kralı ve Venedikliler ile ticaret anlaşması yapıldı.

+ Artukluları ve Erbil Atabeyliğini hakimiyetine alan 1.İzzeddin Keykavus, Eyyubiler üzerine çıktığı bir seferde öldü.

I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin yapılanlar hakkında madde madde bilgi edinmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir