I. İzzettin Keykavus Dönemi Hakkında Bilgi

I. İzzettin Keykavus

+ I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vefatı üzerine tahta çıktı.

+ Kardeşi Alaaddin Keykubat’ın isyanını bastırdı.

+ İzzettin Keykavus Dönemi Fetih Politikası; Türkiye Selçuklularının ekonomik çıkarlarına göre askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunma.

+ 1214 yılında Trabzon Rum Krallığı’ndan Sinop alındı.

+ Trabzon Rum imparatorluğu ve Kilikya (Çukurova) Ermenileri vergiye bağlandı.

+ Sinop’ta Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk tersanesi kuruldu.

+ Sinop ithalat ve ihracat limanı haline geldi.

+ Kıbrıs kralı ve Venedikliler ile ticaret anlaşması yapıldı.

+ Artukluları ve Erbil Atabeyliğini hakimiyetine alan 1.İzzeddin Keykavus, Eyyubiler üzerine çıktığı bir seferde öldü.

I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin yapılanlar hakkında madde madde bilgi edinmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir