I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin Alınan Tedbirler

I. İzzettin Keykavus Döneminde Ticaretin Gelişmesi İçin Alınan Tedbirler

1- Uluslararası ticaret antlaşmaları yapıldı. (Kıbrıs kralı ve Venediklilerle)

2- Ülkeye gelen veya ülkeden geçen yabancı tüccarlardan alınan gümrük vergileri düşürülmüştür.

3- Ülkedeki ticaret yolları (doğu-batı ve kuzey-güney) onarılmış. Bu yollar üzerine köprüler ve kervansaraylar yapılmıştır.

4- Ticaret yollarının kilit noktaları olan Kırım, Mısır ve Kıbrıs’a Türk tüccarlar yerleştirilirken, Anadolu’nun önemli ticaret merkezlerine yabancı tüccarlar yerleştirilmeye çalışılmıştır.

5- Dünya tarihinde ilk defa sigorta sistemi uygulanarak zarara uğrayan tüccarların zararları karşılanmıştır.

6- I. İzzettin Keykavus, askeri stratejisini devletin ekonomik ve ticari çıkarlarına göre  gerçekleştirdi. (Sinop’un fethi)


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir