Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı

Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılışı

Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yıkılış Sebeplerini öğrenmek için lütfen tıklayınız. (1. sorunun cevabında yazmaktadır.)

Kösedağ Savaşı’nda alınan mağlubiyet Anadolu Selçuklu Devleti açısından sonun başlangıcı oldu. Moğollarla yıllık vergi vermek şartıyla anlaşma yapan Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1246 yılında öldü. Akabinde tahta geçen oğulları II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan, II. Alaeddin Keykubad bazen tek başlarına bazen de ortaklaşa sultanlık yaptılar. İlerleyen dönemlerde Vezir Muineddin Süleyman Pervane devlet idaresini ele aldı. Pervane; bir taraftan Moğollarla iyi geçinirken diğer taraftan Memlük Sultanı Baybars’tan yardım istedi. Anadolu’ya gelen Baybars Moğolları Elbistan ovasında mağlup ederek Kayseri’ye kadar geldi. (1277) Ancak Moğolların tepkisinden çekinen Muineddin Pervane’nin yardıma gelmemesi ve kışın yaklaşması üzerine geri döndü. Olayı haber alan İlhanlı hükümdarı Abaka Han, Muineddin Pervaneyi öldürttü ve Anadolu’da Moğol hakimiyetini yeniden güçlendirdi. 1308 yılında II. Mesud’un ölmesiyle birlikte, Türkiye Selçukluları tahtına hiçbir hükümdar çıkarılmadı. Böylece Türkiye Selçukluları Devleti tarih sahnesinden çekilmiş oldu. Bu tarihten itibaren Moğollar Anadolu’yu merkezden yolladıkları valilerle yönetmeye başladılar. Bu durum İlhanlı Devleti’nin yıkılmasına kadar devam etti. (1336)


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir