Anadolu Selçuklu Devleti’nin Zayıflaması

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Zayıflaması

Sultan Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin başına II. Gıyaseddin Keyhüsrev geçti. Tahta geçmek için planlar yapan Vezir Sadettin Köpek’i öldürttü. Bu esna da yaklaşan Moğol tehlikesinden kaçan kalabalık Türkmen gurupları Anadolu’ya gelmeye başladı. Ortaya çıkan düzensizlik ve ekonomik sıkıntılar Türkmenlerin Baba İshak önderliğinde ayaklanmasına sebep oldu. Dini nitelik taşıyan bu isyan bir anda Sivas, Tokat ve Amasya’ya kadar genişledi. Türkiye Selçukluları isyanın zorlukla bastırabildi. Bu durum Anadolu Selçuklularının eski gücünde olmadığının, Moğollar tarafından anlaşılmasına sebep oldu.

Baba İshak İsyanının Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde öğrenmek için tıklayınız.

Anadolu’ya giren Moğollar Sivas’ın doğusunda Kösedağ mevkiinde yapılan savaşta (1243) Anadolu Selçuklunu mağlup ettiler.Böylece Anadolu’da Moğol hakimiyeti başlarken, Türkiye Selçukluları Devleti yıkılış sürecine girdi. Sivas, Kayseri gibi önemli şehirler Moğollar tarafından yağmalandı. Anadolu Türk siyasal birliği bozuldu. Anadolu ekonomisi ve ticareti büyük ölçüde zarar gördü.

Kösedağ Savaşının Sebepleri, Sonuçları ve Önemini Maddeler Halinde öğrenmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir Yorum

  1. The Lovestruck

    gıyaseddin peki?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir