Tarih 2

Osmanlı Devleti’nin Duraklamasının İç Nedenleri

Tarih 2 dersi 3. ünitesi olan Arayış Yılları (17. yy) nın ilk konusu XVII. YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA’dır. Bu konu içinde ki XVII. YÜZYILDA AVRUPA, ASYA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU konusunu tam olarak anlayabilmek için (özellikle Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu) Osmanlı Devleti’nin duraklamasının sebeplerini bilmek gerekir. Kanuni’nin son dönemlerinde belitilerini göstermeye başlayan lakin tam anlamıyla Sokullu Mehmet Paşa’nın vefatıyla başlayan (1579) duraklama devri …

Devamını Oku

Duraklama Devrinde Taşra ve Eyalet İsyanları

Duraklama Devrinde Taşra ve Eyalet İsyanları

Tarih 2 dersi Arayış Yılları ünitesine dahil olan Duraklama Devri konu anlatımını buraya tıklayarak İstanbul İsyanlarını özetini de buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Akabinde aşağıda ki İstanbul İsyanları ders notunu okumanız konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. Taşra (Celali-Anadolu) İsyanları İlk kez Yavuz Sultan Selim devrinde Bozoklu (Yozgat) Celal isminde bir asi isyan ederek binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu isyanların temel sebebi eyaletlerdeki hükümet idaresinin bozulması ve …

Devamını Oku

Duraklama Devrinde İstanbul İsyanları Özeti

Tarih 2 dersi Arayış Yılları ünitesine dahil olan Duraklama Devri İsyanları konusuna daha önce değinmiştik. Önce o konuya baktıktan sonra aşağıda ki İstanbul İsyanları ders notunu okumanız konu bütünlüğü açısından faydalı olacaktır. İstanbul ( Merkez) isyanları İstanbul isyanları daha çok askeri nitelik taşır. Kapıkulu askerlerinden olan yeniçeriler farklı sebeplerle İstanbul’da ayaklanma çıkarmışlardır. (Bu isyanların ana sebepleri ekonomiktir) İstanbul İsyanlarının nedenleri …

Devamını Oku

Duraklama Devri İsyanları Konu Anlatımı

Duraklama Devri İsyanları 17. Asırda Osmanlı İmparatorluğu’nda pek çok isyan çıkmıştır. Bunlar; I. İstanbul isyanları, II.Taşra isyanları III. Eyalet isyanları olarak üçe ayrılır. Duraklama Devri İsyanlarının Sebepleri 1. Merkez ve taşra ( İstanbul dışarısında olan yerler amaçlı kullanılan bir tabir ) idaresinde olan bozulmalar 2. Uzunca devam eden savaşların ordu ve donanmayı yıpratması 3. Tımar sisteminin bozulmasıyla devletin daha çok …

Devamını Oku

II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa Devri Konu Anlatımı

II. Süleyman, II. Ahmet, II. Mustafa Dönemi II.Viyana kuşatması ve ardından meydana gelen hezimet ile Haçlı birliği ( Mukaddes ittifak), bütün cephelerden Osmanlıya karşı harp açtı. Avusturya Macaristan ve Erdel’e, Lehistan Podolya ve Boğdan’a, Venedik Mora ve Dalmaçya kıyılarına Rusya ise Azak etrafına saldırdı. Savaş 16 sene sürdü. Bütün cephelerde hezimet yaşandı. Bu sırada, merkezde çıkan başkaldırıyla IV.Mehmet tahtan indirildi(1687). …

Devamını Oku

IV. Mehmet Dönemi Konu Anlatımı

I. İBRAHİM DEVRİ ( 1640 – 1648 ) IV. Murat’ın ölümü üzerine I. İbrahim tahta geçti(1640). Bu dönemde devlet adamlarının iktidara gelebilmek amaçlı yeniçerileri kışkırtmaları, saray kadınlarının ve harem ağalarının çıkarlarını muhafaza etmek amaçlı hükümet adamlarını görevden aldırmak istemeleri üzerine isyanlar çıktı. Bu dönemde 24 sene devam edecek olan Osmanlı – Venedik savaşları çıktı. 1648’de bir yeniçeri başkaldırısıyla Padişah İbrahim …

Devamını Oku

IV. Murat Dönemi Konu Anlatımı

IV.MURAT DÖNEMİ ( 1623 – 1640 ) 1622’de II. Osman tahtan indirilince yeniçeriler I. Mustafa’yı tekrardan tahta çıkardılar. Ancak sağlığında düzelme olmaması ve meydana gelen olumsuzluklar ardından 1623’te 12 yaşındaki IV. Murat tahta çıkarıldı. Çocuk yaşta culüs ettiği için yönetimde annesi Mahpeyker Sultan ve Veziriazam Ali Paşa’nın etkisinde kaldı. Bu dönemde Celali ve Eyalet isyanları yaygınlaştı. IV. Murat olgunluk çağına …

Devamını Oku

II. Osman Devri Konu Anlatımı

II. Osman (Genç Osman) Devri (1618-1622) I. Ahmet hakka yürüdüğünde, kardeşi I. Mustafa tahta çıktı(1617 ). Fakat sıhhat durumu bozuk olduğundan tahtan indirildi ve yerine II. Osman getirildi. Çok genç yaşta tahta çıkarıldığı için bu adla anılır. Genç yaşına nazaran kabiliyetli ve yenilikçi bir hükümdardı. Osmanlı – İran Savaşları : II. Osman tahta geçtiğinde Osmanlı-İran savaşları devam ediyordu. Veziriazam Halil …

Devamını Oku

I. Ahmet Dönemi Konu Anlatımı

I. Ahmet Dönemi ( 1603 – 1617 ) III. Mehmet’in vefatının ardından  I. Ahmet 14 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. I.Ahmet, kardeş katline son vererek “Ekber” ve ” Erşed” (hanedan mensuplarının yaşça en kocaman ve en olgunun başa geçmesi) kuralını getirdi. Bundan sonra şehzadeler, sancağa gönderilmeyip sarayda yaşadılar ve tahta geçme sıralarını beklediler. Bu vaziyet şehzadelerin hükümet idaresinde haber ve deneyim kazanmalarını …

Devamını Oku

Kasr-ı Şirin Antlaşması Kısa Özet

Kasr-ı Şirin Antlaşması Günümüzdeki Türkiye İran sınırımızın çizildiği, Devleti Ali ile İran aralarında imza edilen antlaşmadır. Osmanlı-İran Savaşları, İran Şahı I. Abbas’ın can vermesi ve IV. Murad’ın culüs ederek idareyi ele almasıyla Osmanlı Devleti’nin lehine gelişmiştir. Padişah IV. Murad 1635’de Revan (Erivan) ve Bağdat’ı geriye aldı. İran’ın sulh istemesiyle Hulvanrud Irmağı’nın kıyısında yer alan Kasr-ı Şirin’de bir antlaşmaya imza attı …

Devamını Oku


] }