II. Osman Devri Konu Anlatımı

II. Osman (Genç Osman) Devri (1618-1622)

I. Ahmet hakka yürüdüğünde, kardeşi I. Mustafa tahta çıktı(1617 ). Fakat sıhhat durumu bozuk olduğundan tahtan indirildi ve yerine II. Osman getirildi. Çok genç yaşta tahta çıkarıldığı için bu adla anılır. Genç yaşına nazaran kabiliyetli ve yenilikçi bir hükümdardı.

Osmanlı – İran Savaşları :
II. Osman tahta geçtiğinde Osmanlı-İran savaşları devam ediyordu. Veziriazam Halil Paşa İran üzerine sefere çıkmıştı. 1618’de Kırım kuvvetleri İran ordusuna mağlup oldu. Bunun üzerine Halil Paşa Erdebil üzerine yürüdü. İran Şahı Abbas Osmanlı devletinden sulh talep etmek zorunda kaldı. Taraflar Serav Antlaşması inşa etti. Antlaşmaya göre Nasuh Paşa antlaşması şartları devam edecek, İran’ın ödemekte olduğu vergi yarıya düşürülecekti.

Osmanlı Lehistan Savaşı :
Lehistan 1575 senesinde Osmanlı himayesi altına alınmıştı. II. Osman döneminde Lehistan’ın Boğdan’ın iç işlerine karışması ve Osmanlı topraklarına saldıran Kazakları savunması savaş nedeni sayıldı ve Lehistan’a savaş açıldı(1618). II. Osman silahlı gücün en başında sefere çıktı. Hotin kalesi kuşatıldı; fakat yeniçerilerin disiplinsiz hareketleri sebebinden feth olunamadı. Lehistan’ın talebi üzerine Hotin Antlaşması’na imza atıldı(1621). Antlaşmaya göre:
• Hotin kalesi Osmanlı’ya bağlı olan Boğdan’a bırakılacak
• İki devlet birbirlerinin sınırlarına saldırmayacak
• Lehistan’ın Kanuni çağından beri ödediği 40.000 düka vergi yeniden Kırım Hanına ödenmeye devam edilecek.
Hotin Antlaşmasının Önemi: Hotin antlaşması iki devlet arasında imzalanan ilk resmi antlaşmadır.

II.Osman’ın Reform çabaları: Hotin kuşatması esnasında yeniçerilerin disiplinsiz tutumları gören II. Osman sefer dönüşünde yeniçeri ocağını kaldırmak ve idaredeki devşirmelerin gücünü azaltmak için ıslahat inşa etmeye hüküm verdi. Fakat padişahın bu girişiminden haberdar hale gelen yeniçeriler ayaklandı. Bu isyan akabinde yeniçeriler II. Osman’ı tahtan indirerek katlettiler(1622).


] }

Tavsiye Konular

Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

Kutsal İttifak Nedir? Kutsal İttifak Devletleri Hangileridir?

11. Sınıf tarih dersinde çok sık sorulan “Kutsal İttifak nedir?” sorusuna verilecek olana en kısa …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir