Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi

Pervaneoğulları Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Pervaneoğulları Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında yer almaktadır. Pervaneoğulları (1277 – 1322) Pervaneoğulları Beyliğinin Kurucusu: Muineddin Mehmed Bey Pervaneoğulları Beyliğinin Başkenti: Sinop Pervaneoğulları Beyliğinin Hakim Olduğu Şehirler: Sinop ve çevresi Denizcilik alanında gelişen beylik Kırıma seferler düzenlemiş, Cenevizliler ve Trabzon Rum İmpratorluğu …

Devamını Oku

Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem hemde 10. sınıf tarih dersi DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453 – 1600) ünitesi içeriğinde ASKERÎ VE SİYASİ GELİŞMELER (1454 – 1480) başlığı altında 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında yer almaktadır. Candaroğulları (İsfendiyaroğulları) Beyliği (1292 – …

Devamını Oku

Karesioğulları Beyliği Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Aşağıda hakkında bilgi verilen Karesioğulları beyliği Anadolu’da kurulan 2. Türk beyliklerindendir. Bu sebeple hem 9. sınıf tarih dersi 6. Ünitesi olan Türkiye Tarihi içeriğine UÇLARDA YAŞAM VE İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ başlığı altında hemde 10. sınıf tarih dersi Beylikten Devlete ünitesi içeriğinde Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlı Topraklarına Katılması başlığı altında yer almaktadır. Karesioğulları Beyliği (1299 – 1360 ) Karesioğulları Beyliğinin Kurucusu: Kalem …

Devamını Oku

Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri

türkiye tarihi

Uçlarda Yaşam ve İkinci Türk Beylikleri Bizans sınır boylarına uç denir. Her ucun başında bir uçbeyi vardı. Uç beyleri yarı bağımsızdı. Küçük uçlar büyüklere, büyük uçlarda merkeze bağlı idi. Anadolu’da ilk uç teşkilatı Danişmentliler tarafından oluşturuldu. (İlk Uç Beyi Danişmend Ahmet Gâzidir.) Büyük Selçuklu Devleti döneminden itibaren Türkmenler uç bölgelerine yerleştirildi ve bu durum Anadolu Selçuklu devrinde de devam etti. Uç …

Devamını Oku

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği

türkiye tarihi

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Türk Denizciliği Türkler Anadolu’ya gelinceye kadar deniz ile pek haşır-neşir olmamışlardır. Türkler de denizcilik Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ya yerleşmeleriyle başlamıştır. Türkleri denizciliğe yönelten başlıca nedenler: 1- Anadolu’nun denizlerle çevrili olması. 2- Venedik, Ceneviz ve Papalık saldırılarına karşı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamak. 3- Deniz ticaretnin kontrolünü ele geçirmek. Beylikler Dönemi Türk Denizcliği ÇAKA BEY: Bir süre …

Devamını Oku

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu Hakkında Bilgi

türkiye tarihi

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu + 11. asırda Anadolu coğrafyasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Gürcüler yaşamaktaydı. + Bu etnik guruplar zamanında Bizans’a bağlı olsada Bizans’ın etkinliğinin zayıflaması ile doğu Anadolu’da Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştu. + Uzun yıllar devam eden Sasani-Bizans savaşları Anadolu’ya ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük zarar vermişti. Özellikle Doğu Anadolu’da nüfus azalmış, insanlar kıyı bölgelere ve büyük şehirlere …

Devamını Oku

Danişmentliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Giriş: Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’da Türklere karşı koyacak bir kuvvet kalmadığından Danişmend Ahmet Gazi, Ebulkasım Saltuk Bey, Mengücek Ahmet Gazi, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Çaka Bey gibi önemli önemli kumandan ve emirlerini Anadolu’nun çeşitli bölgelerini fethetmekle görevlendirdi. Kumandanlar fetheyledikleri bölgelerinde yöneticisi olacaktı. Danişmentliler Beyliği + Danişment Ahmet Gazi, Fırat’tan Sakarya’ya kadar Orta ve Kuzey Anadolu’yu fethederek …

Devamını Oku

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Özet

türkiye tarihi

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri SALTUKLULAR (1072 – 1202) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliği olan Saltuklular Erzurum merkezli olarak Sultan Alp Arslan’ın kumandanlarından Ebul Kasım Saltuk tarafından kurulmuşlardır (1072). Hakimiyet sahalarının içinde Bayburt ve Kars’ta yer alır. Haçlılar, Gürcüler, Ermeniler ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele ettiler. Erzurum, ticaret yolları üzerinde bulunduğundan Saltuklular döneminde tam bir ticari merkez olmuştur. Saltuklulardan …

Devamını Oku

Türkiye Tarihine Giriş Konu Anlatımı

türkiye tarihi

MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ Anadolu ismi Anatolia’dan gelmektedir. Anatolia’da “güneşin doğduğu yer” anlamına gelir. Müslümanlar tarafından Anadolu’ya Rum memleketi, Rum yurdu anlamına gelen “Diyar-ı Rum” ve “Memalik-i Rum” biçiminde hitab edilmiştir. Batılı kaynaklarda 1176 Miryokefalon Savaşı sonrası (12. yüzyıldan itibaren) Anadolu’ya Türk diyarı anlamına gelen “Türkia” denilmeye başlanmıştır. 3 kıtanın kesişim noktasında yer alan …

Devamını Oku

Saltuklular Hakkında Kısa Bilgi

türkiye tarihi

Saltuklu Beyliği (1072-1202) Saltukluların Kuruluş Tarihi: 1072 Saltukluların Kurucusu: Ebulkasım Saltuk Bey Saltukluların Başkenti: Arz-ı Rum (Erzurum) Saltukluların Hakimiyet Sahası: Erzurum, Bayburt, Pasinler, Tercan, Ispir, Oltu, Tortum, Micingerd, Saltukluların En Güçlü Hükümdarı: İzeddin Saltuk Bey Saltukluların Siyasi Faaliyetleri + Danışmendli Beyliği ile beraber Haçlılara karşı savaştılar. + Doğu’da Gürcülerle mücadele ettiler. + Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleyman Şah Erzurum’u ele …

Devamını Oku


] }