Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu Hakkında Bilgi

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu

+ 11. asırda Anadolu coğrafyasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Gürcüler yaşamaktaydı.
+ Bu etnik guruplar zamanında Bizans’a bağlı olsada Bizans’ın etkinliğinin zayıflaması ile doğu Anadolu’da Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştu.

Anadolu'ya Türk Göçleri
Anadolu’ya Türk Göçleri

+ Uzun yıllar devam eden Sasani-Bizans savaşları Anadolu’ya ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük zarar vermişti. Özellikle Doğu Anadolu’da nüfus azalmış, insanlar kıyı bölgelere ve büyük şehirlere göç etmişti.
+ Bizans sahip olduğu topraklara adaleti getiremediği gibi ortodox olmayan yerli halka baskı yapıyordu.
+ Kısaca şartlar Türkler için uygundu. Türklerin Anadolu’ya yönelmesinin sebepleri şöyle maddelenebilir:
—- Anadolu’da siyasi birliğin ve güçlü bir devletin olmayışı,
—- İkliminin, yerşekillerinin uygun olması,
—- Türklerin bulundukları bölgede Karahanlılar ve Gazneliler gibi güçlü devletlerin oluşu,
—- Artan Oğuz nüfusu
+ Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun farklı yerlerine toplu göçler oldu.
+ Büyük Selçuklular, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine komutanlar göndererek fetih hareketini hızlandırdılar.
+ Zamanla komutanlar ele geçirdikleri bölgelerde beylikler kurdular. Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesi kaybolmaya başlayınca bu beyliklerde bağımsızlıklarını ilan etti.
+ Böylece Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmuş oldu.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir