Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu Hakkında Bilgi

Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu

+ 11. asırda Anadolu coğrafyasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve Gürcüler yaşamaktaydı.
+ Bu etnik guruplar zamanında Bizans’a bağlı olsada Bizans’ın etkinliğinin zayıflaması ile doğu Anadolu’da Ermeni ve Gürcü prenslikleri kurulmuştu.

Anadolu'ya Türk Göçleri
Anadolu’ya Türk Göçleri

+ Uzun yıllar devam eden Sasani-Bizans savaşları Anadolu’ya ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan büyük zarar vermişti. Özellikle Doğu Anadolu’da nüfus azalmış, insanlar kıyı bölgelere ve büyük şehirlere göç etmişti.
+ Bizans sahip olduğu topraklara adaleti getiremediği gibi ortodox olmayan yerli halka baskı yapıyordu.
+ Kısaca şartlar Türkler için uygundu. Türklerin Anadolu’ya yönelmesinin sebepleri şöyle maddelenebilir:
—- Anadolu’da siyasi birliğin ve güçlü bir devletin olmayışı,
—- İkliminin, yerşekillerinin uygun olması,
—- Türklerin bulundukları bölgede Karahanlılar ve Gazneliler gibi güçlü devletlerin oluşu,
—- Artan Oğuz nüfusu
+ Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun farklı yerlerine toplu göçler oldu.
+ Büyük Selçuklular, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine komutanlar göndererek fetih hareketini hızlandırdılar.
+ Zamanla komutanlar ele geçirdikleri bölgelerde beylikler kurdular. Büyük Selçuklu Devleti’nin merkezi otoritesi kaybolmaya başlayınca bu beyliklerde bağımsızlıklarını ilan etti.
+ Böylece Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmuş oldu.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir