Danişmentliler Beyliği Hakkında Kısa Bilgi

Giriş: Sultan Alparslan, Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu’da Türklere karşı koyacak bir kuvvet kalmadığından Danişmend Ahmet Gazi, Ebulkasım Saltuk Bey, Mengücek Ahmet Gazi, Artuk Bey, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Çaka Bey gibi önemli önemli kumandan ve emirlerini Anadolu’nun çeşitli bölgelerini fethetmekle görevlendirdi. Kumandanlar fetheyledikleri bölgelerinde yöneticisi olacaktı.

Danişmentliler Beyliği

+ Danişment Ahmet Gazi, Fırat’tan Sakarya’ya kadar Orta ve Kuzey Anadolu’yu fethederek 1080 yılında başkenti Sivas olan Danışmendliler Beyliğini kurdu. Para bastırdı.
+ Danişmendliler Beyliği Anadolu’da kurulan ilk beylikler arasında en güçlüsü idi.
+ Haçlılar, Bizans ve Ermenilerle mücadele ettiler.
+ En parlak dönemini Emir Gazi (Melik Gazi) döneminde yaşamıştır.
+ I. Kılıç Arslan’ın vefatı sonrası Anadolu Selçuklularındaki taht kavgasından faydalanarak Anadolu’nun en güçlü devleti haline geldiler.
+ Melik Gazi’nin oğlu Muhammed döneminden sonra Danişmendliler 3 kola (Kayseri, Sivas, Malatya) ayrıldı. Danişmetlilerin 3 kolunada Anadolu Seçluklu Sultanı II. Kılıçarslan son vermiştir.
+ Muhammed’in kardeşlerinden Yağıbasan Anadolu’daki ilk medreseyi Tokat ve Niksar’da kurdu. (Yağıbasan Medresesi)
+ Kayseri Ulucamii en önemli mimari eserlerindendir.
+ Danişment Ahmet Gazi ve Danişment beylerinin Bizans İmparatorluğu’na karşı mücadelelerini, kahramanlıklarını anlatan Danişmendname destanı, Türkiye Selçukluları Döneminde yazıya geçirilmiştir.

Danişmendliler Beyliği özeti için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir