Türkiye Tarihine Giriş Konu Anlatımı

MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ

Anadolu ismi Anatolia’dan gelmektedir. Anatolia’da “güneşin doğduğu yer” anlamına gelir. Müslümanlar tarafından Anadolu’ya Rum memleketi, Rum yurdu anlamına gelen “Diyar-ı Rum” ve “Memalik-i Rum” biçiminde hitab edilmiştir. Batılı kaynaklarda 1176 Miryokefalon Savaşı sonrası (12. yüzyıldan itibaren) Anadolu’ya Türk diyarı anlamına gelen “Türkia” denilmeye başlanmıştır.

3 kıtanın kesişim noktasında yer alan Anadolu, iklimi ve yerşekillerinin uygunluğu ile tarih boyunca birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Anadolu’ya İskitler, Avrupa Hunları ve Sibirler zamanında keşif akınları düzenleyen Türkler, yerleşme amacı gütmediklerinden kalıcı olmamışlardır. Akabinde Abbasiler zamanında Avasım eyaletine yerleştirilen Türkler Anadolu’ya gelen ilk müslüman Türk topluluğu olmuşlardır.

Selçuklular döneminde 1015-1021 yılları arasında keşif seferleri düzenlenmiştir. 1048 yılında Pasinler Savaşı ve akabinde 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşı akabinde akınlar daha da artmıştır. Alp Arslan döneminde önemli emirler belirli bölgelerin fethiyle görevlendirilmiş ve böylece Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlamıştır.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir