Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacını aşağıdaki yazımıza özetlemeye çalışacağız. Konunun geneli hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen önce şu yazımızı okuyunuz; Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacını Osmanlı dönemi ve milli mücadele dönemi olmak üzere 2’ye ayırmak gerekir.

  • Önceleri; Van, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Trabzon illerinde yarı bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak.
  • Berlin Antlaşması‘nın 61. maddesinden faydalanmak.
  • Daha sonra; Osmanlı sınırlarında ki Batı Ermenistan, Rus ve İran işgalindeki Ermeni topraklarını birleştirerek Büyük Ermenistan’ı kurmak.
  • Mondros Ateşkes Antlaşması‘nın 24. maddesine işlerlik kazandırmak.
  • Beraber hareket ettiği Ermeni Cemiyetleri ile birlikte Doğu Anadolu’da Ermenileri çoğunluk durumuna getirmek.
  • Wilson İlkeleri’nden faydalanmak.

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacını maddeler halinde yazdık. Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri, Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri konularımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Tavsiye Konular

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmadan önce Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir