Fransız İhtilalinin Sebepleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

İçindekiler

Fransız İhtilalinin Sebepleri

1 – Kraliyet rejiminin baskısı: Devletin başında halkın vaziyetini düşünmeyen krallar vardı.  (Ağır vergiler vs.)
2 – Halkın farklı sınıflara ayrılması: Halk eşit değili. Soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardı.
3-Fransız Aydınlarının etkisi: Monteskiyo, Volter, Jan Jak Russo vb… aydın sınıf yapıtlarında Fransa’daki idareyi eleştirmiş ve yepyeni çözüm yöntemleri önermişlerdir.
4-İngiltere ve Amerika’nın etkisi: İngiltere ve Amerika’daki özgürlük hareketlerinden etkilenen Fransızlar, bizzat ülkelerinde de aynı hak ve özgürlükleri talep ettiler .
5-Mali zorluklar ve vergilerin ağırlığı
6-Coğrafya Keşiflerinden ardından zenginleşen burjuva sınıfının politik haklar elde etmek istemeleri.

Fransız toplum yaşantısının Fransız İhtilali’ne katkısı neler olabilir?
Rahipler ve asiller toprakların üçte ikisine sahipken vergiyi köylüler veriyordu. Sanayii ayakta tutan, vergi veren burjuvaların siyasi hakkı yoktu. Adalet senyörler tarafından dağıtılıyordu. Kralın baskıcı ve beceriksiz yönetimi vardı.

Aydınlanmacı düşünürlere göre devletin varlık nedenleri nelerdir?
Bireylerin ilerlemesi ve refaha kavuşmasıdır.

Fransız İhtilalinin Sonuçları

1 – Mutlak monarşi yıkılarak, egemenliğin halka ait olduğu onay edildi.
2-Milliyet, eşitlik, özgürlük, adalet benzeri demokrasi ilkeleri dünyaya yayıldı.
3-Milliyetçilik düşüncesinin yayılmasıyla imparatorluklar dağılma sürecine girdi.
4-Yeniçağ’ın sonu Yakınçağ’ın başlangıcı oldu.
5-Fransız İhtilalinin yaydığı fikirlere karşı; Avusturya, Prusya, İngiltere ve Rusya Fransa’ya savaş açtılar. Savaşlar Napolyon’un yenilgisiyle sonuçlandı ve 1815 Viyana Kogresi ile Avrupa’nın politik hali tertip etti. Avrupa’nın geleceği açıklandı. Fakat herşeye nazaran Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler durdurulamadı.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir