Fransız İhtilali’nin Sosyal Nedenleri

10. sınıf Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ konusu alt başlığı olan Fransız İhtilali’nin Sosyal Nedenleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Fransız İhtilali’nin Sosyal Nedenleri

Fransa’da Halkın Durumu: Fransa’da halk, soylular, din adamları, burjuvalar ve köylüler olmak üzere birbirinden ayrı haklara sahip 4 sınıftı.

Soyluların toprakları ve şatoları vardı. Yüksek devlet memurlukları bunlara verilirdi. Vergi vermezler, köylülerden vergi alırlardı. Çok masrafları olduğundan borç içerisinde idiler. Birçoğu kralın sarayından bölünmez, kraldan maaş ve destek beklerdi.

İnanç işleriyle uğraşan papazların devlet ve halk üstünde otoriteleri vardı. Fransa’da toprakların beşte biri kilisenin elinde idi. Papazlar, bu topraklardan sağladıkları gelirle huzur içinde yaşıyorlardı. Devlete karşın bir sorumlulukları yoktu.

Burjuva sınıfı, hekimler, mühendisler, avukatlar, tüccarlar ve sanayiciler benzeri özgür meslek sahiplerinden oluşuyordu. Bu sınıfın siyasal hakları yoktu. Ancak ticaretin ve endüstrinin gelişmesiyle çok zenginleşmişlerdi. Aralarında pek çok da aydın yetişmişti. Kral ve hükümet bunlardan borç almıştı. Burjuvalar, soylularla eşdeğer haklar elde etmek istiyorlardı. İhtilalcilerin düşünceleri en fazla bu sınıfı etkiliyordu.

Çoğunluk olan köylü sınıfının ise hiç bir hakkı yoktu. Devletin tüm yükü bunların üstünde idi. Askere giderler, vergi verirler, soyluların ve kilisenin tarlalarında köle gibi çalışırlardı. Çok fakir düşmüşlerdi. Fransa’da ihtilâlden bir yıl öncesinde büyük bir kıtlık olmuş, halk acınacak vaziyette sokaklara dökülmüş, ot ve kök yemişti. XVI. Lui, bir piskoposa milletin vaziyetini sormuş, o da “Haşmetmeap, köylüler koyun benzeri ot yiyorlar, sinek benzeri açlıktan ölüyorlar” karşılığını vermişti.

İngiltere ve Amerika’nın Etkileri: İngiltere’de, XVII. asrın sonlarında, demokrasi idaresi kurulmuştu. Dünyanın en bağımsız vatandaşları İngilizlerdi. İngiltere’ye giden Fransız aydınları, burada gördükleri hak ve hürriyetlerin bizzat ülkelerinde de sağlanmasını istemeye başladılar. Bu hali, yazılarıyla halka anlattılar. Diğer taraftan Amerikalıların insan haklarını izahları ve cumhuriyet idaresini kurmaları, oraya yardıma sevk edilen Fransız gönüllüleri ve askerleri üstünde derin etkiler yapmıştı. Ülkelerine dönünce, halkı hükümete karşı gelmeye kışkırttılar.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir