Hatay’ın Anavatana Katılması Maddeler Halinde

Hatay’ın Anavatana Katılması

-TBMM Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’nda İskenderun ve Antakya’nın Fransa himayesinde özel bir yönetime sahip olması kabul edilmişti. Bu yıllarda Suriye, Fransız himayesi altında bulunuyordu. Hatay’ın statüsü Lozan’da da kabul edilmişti.

-Dünyada savaş rüzgârlarının estiği bir dönemde Fransa, Suriye üzerindeki manda yönetimini kaldırılmıştır (1936). Bu duruma göre İskenderun ve Antakya sanki Suriye’nin mandası altına girmiş oluyordu. Bu gelişme, Hatay Sorununu gündeme getirmiştir.

-Türkiye, sorunu Milletler Cemiyeti’ne taşıyarak durumun acilen düzeltilmesini istedi. Ayrıca, bu bölge halkının kendi geleceğini kendisinin belirlemesinin de Cemiyet’in ilkeleri arasında bulunduğunu bildirdi. Hatay’a 3 raportör gönderildi ve Sandler Raporu hazırlandı

-Milletler Cemiyeti’nin gözetimi altında yapılan halkoylaması sonucunda Hatay bağımsız devleti kuruldu (2 Eylül 1938). Bu cumhuriyetin cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi.

-23 Haziran 1939’da Fransa, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını kabul etti. 30 Haziran 1939’da Hatay Millet Meclisi tarafından yapılan oylama sonucunda Hatay, anavatana katılmıştır.

Hatay’ın Anavatana Katılması’nın Önemi

  • Misak-ı Milli’ye uygun bir gelişmedir.
  • Günümüz Suriye-Türkiye sınırını çizmiştir.
  • Türkiye sınırları son şeklini almıştır.

Gelen Aramalar:

hatay sorunu kisaca

Tavsiye Konular

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Özet konu anlatımı Montrö Boğazlar Sözleşmesi Balkan Antantı Sadabat Paktı nedeni sonucu maddeleri önemi