İkta Sistemi Nedir Kısaca

İkta Sistemi

Büyük Selçuklu Devleti’nde ikta sistemi vezir Nizamül Mülk tarafından uygulamaya koyulmuştur. Gelirleri hizmet ve mal karşılığı olarak komutanlara, askerlere ve devlet memurlarına verilen topraklara ikta denir. İkta verilen kişilerin görev sürelerinin dolması üzerine iktaları da ellerinden alınırdı. İktaların faydaları şunlardır:

– Toprak gelirleriyle memurların ve komutanların maaşları karşılanmış, iktalarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir.

– Üretim kontrol altına alınarak arttırılmıştır.

– Taşrada devlet oteritesi sağlanmıştır.

– Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesi sağlanmıştır.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir