İlhanlı Devleti Özet

İlhanlılar (1256 – 1336) 

  İran’da Cengiz Han’ın torunu Hülagü tarafından kurulmuştur. İlhanlılar İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’ya hakim oldular. 1258 yılında Abbasiler ortadan kaldırdılar. İlhanlılar Devleti’nde İslamiyet, Gazan Han döneminde tam manasıyla yayılmıştır. İslamiyet’le birlikte devlet Türkleşmeye de başlamıştır.

Türkiye Selçuklularının yıkılışında önemli rol oynayan İlhanlılar, 1336’ya kadar Anadolu’ya hakim olmuşlardır.

İlhanlılar Devletinin Türk İslam Dünyasına Verdiği Zararlar

Moğollar Bağdat’ı aldıklarında kütüphaneleri ve eğitim kurumlarını yakıp yıkarak, pek çok İslam şehrine zarar vererek Türk-İslam dünyasına büyük zarar vermişlerdir.


Tavsiye Konular

beylikten devlete

Çağatay Hanlığı Özet

Çağataylar (1227 – 1369) Cengiz Han’ın oğlu Çağatay tarafından Doğu Türkistan’da kurulmuştur. Türklerin çoğunlukla olduğu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir