9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 12 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 12 Cevapları ile Tarih Bilimine Giriş ünitesi sorularını cevaplamaya başlıyoruz.

1.  Tarihte meydana gelen olayları öğrenmek istememizin nedenleri neler olabilir?
Geçmişimizi öğrenip, geleceğe daha emin adımlarla yürümek için.

9-sinif-tarih-dersi-biryay-yayinlari-sayfa-12-cevaplari2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Arşiv: Devlet kurumlarının resmi evraklarını sakladığı yer.

Belge (Kaynak): Tarih hakkında bilgi veren her türlü yazılı-yazısız malzeme

Nesnellik: Tarafsızlık, objektiflik

Olay: Başlangıç ve bitiş tarihi belli olan insanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.

Olgu: Olayın neticesinde ortaya çıkan geniş kitleleri etkileyen, başlangıç ve bitiş tarihleri belli olmayan oluşumlardır.

Tarih: Geçmişte yaşanmış olayları neden-sonuç ilişkisi içerisinde, yer-zaman göstererek belgelere dayalı olarak inceleyen bilim dalıdır.

Tarihçi: Tarihi olayları belgelere dayalı bir biçimde objektif olarak gelecek nesillere aktaran bilim insanı.

Veri: Araştırma esnasında toplanan bilgilere verilen ad.

Cicero (Çiçero) ve Geothe (Göte)’den alıntıların bulunduğu aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.
Cicero’ya göre tarih “Yüzyılların tanığı, gerçeğin ışığı, yaşamın efendisi ve geçmişin habercisidir.”(1)
Goethe “3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır.” diyordu. Biz gerçekten biliyor muyuz tarihimizi? Gelecek için planlar yapıyoruz. İlerlemek, kendimizi geliştirmek, ailemize ve çocuklarımıza iyi bir gelecek vermek için, toplumumuz için, ülkemiz için çalışıyoruz. Ama geleceğe yön verebilmek için geçmişi bilmek gerekmez mi? Ağacın köküne su dökmeden meyve almak mümkün
değilse, tarihi bilmeden geleceğe adım atmak da mümkün değildir.” (2)

1. Cicero tarih için “yüzyılların tanığı…” demektedir. Bu sözden ne anladığınızı açıklayınız.

Tarih bilimi yüzyılların tanığıdır. Geçmişe dair birşey bilmek istiyorsan tarihe başvurman gerekir.

2. Goethe “3000 yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır.” sözüyle ne anlatmak istiyor? Açıklayınız.

Geçmişin hesabını yapan, insan geleceğe dair sağlam planlar kurabilir, günübirlik yaşamaz.

“Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.” sözünden hareketle tarihin insan yaşamındaki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?

Geçmiş ile gelecek arasındaki ilişki anlatılmaya çalışılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir