Küba Buhranı Hakkında Kısa Bilgi

Küba Buhranı

Küba’da Fidel Castro 1959’da Batista diktatörlüğüne son verip iktidara gelmiş ve ekonomiyi ulusallaştırma­ya başlamıştı. Bu durum ülkede iş yapan ABD şirket­lerinin çıkarlarını zedelemekte idi. ABD, Castro yöne­timine karşı sosyalist yönetimden yana olmayanlara destek verdi. Böylece Küba, SSCB’ye yanaşmak zo­runda kaldı. SSCB 1962’de, ABD’nin yanı başındaki Küba’ya füzeler yerleştirmeye başladı. ABD’nin karşı çıkması da SSCB’yi vazgeçiremedi. ABD donanması Küba kıyılarını kuşattı. SSCB, hem BM’ye başvurdu hem de bölgeye savaş gemilerini gönderdi. Böylece nükleer bir savaş olasılığı doğdu. Bu olasılık karşı­sında her iki taraf da geri adım atmak zorunda kaldı. SSCB, Türkiye’deki ABD füzelerinin sökülmesi koşu­luyla Küba’daki füzeleri sökmeyi kabul etti ve Küba Buhranı çözüme kavuştu.

Bundan sonra ABD ve SSCB askeri-politik dengenin oluştuğunu görerek yumaşama sürecinin ivme kazan­masını sağladı.

Uyarı: Bu durum konvaksiyonel silahlardan nükleer silahlara geçişin devletleri barışa zorladığının en temel göster­gesidir.


] }

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir