Madencilik ve Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz.

Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı

Tarım alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı

Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar konu anlatımı

İçindekiler

Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar

Bu alandaki ilk mühim tedbirlerden 1.si işletmeye elverişli madenleri araştırmak, işletilmekte olanların daha rasyonal işletilmesi amaçlı yol göstermek ve maden sanayiinde çalışacak teknik elemanları yetiştirmek maksadıyla 1935’de kurulan «Maden Teknik ve Arama enstitüsü», 2.si de madenlerin isletilmesi konusunda her tür işleri inşa etmek , cereyan santralleri kurmak ve her çeşitli banka muamelesi inşa etmek üzere aynı tarihte «Etibank»ın kurulmasıdır.

Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar

1) 1926’da onay edilen bir yasayla (Kabotaj Kanunu ) Türk limanları içinde seyahat ve eşya naklinin yalnız Türk gemileri tarafından yapılması esasının konması,

2) 1937’de deniz işletmeciliği ve bununla birlikte banka işlemleri inşa etmek üzere “Deniz Bank” ın oluşturulması ,

3) Demiryolu politikasının süratle uygulanması,

4) Karayollarının çağdaş standartlar çerçevesinde yapılmaya başlanmasıdır.

Atatürk’ün liderliğinde 15 yıl gibi kısa sayılacak bir süre içerisinde gerçekleştirilen bu ve benzer iktisadi reformlar iktisadi kalkınma ve bağımsızlık amaçlı harcanan çabaların ve yapılmış olan hamlenin büyüklüğünü işaret etmektedir .


] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir