Mustafa Kemal’e Suikast Teşebbüsü

Lise 3 ve orta 3 müfredatına dahil olan bu konu; İnkılap Tarihi dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı ünitesinin alt başlığıdır. Mustafa Kemal’e Suikat Girişimi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal’e Suikast Teşebbüsü

6 Haziran 1926 Çarşamba günü İzmir’e gitmek üzere seyahatte yer alan Gazi Mustafa Kemal Paşaya suikast yapacakları ihbarı ile suikastı fiilen yapmakla memur olanlar, suç aletleri bomba ve silahlarıyla beraber yakalanmışlardır.

Suikast şebekesi, aylardan beri bazı özel tertibat ile her her halükarda Gazi’ye karşın suikast yapmayı ve bu suretle de hükümeti devirmeyi kararlaştırmıştı. Suikastı hazırlayanlar, Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına mensup bir takım kimselerdi. En mühim rolü oynayanlar Terakkiperver Fırkadan İzmit Mebusu Şükrü Beyefendi ile eskiyen İttihat ve Terakkici Kara Kemal’di. suikast öncesinde Ankara’da tasarlanmış, Erzincan Mebusu Sabit Beyefendi’le Faik Beyefendi’in müdahaleleri ile önlenmiş, daha daha sonra Bursa’da düşünülmüş, bu da uyumlu görülmeyerek İzmir’de gerçekleştirilmesine hüküm verilmiştir.

16 Haziran 1926’da İzmir’e gelmesi muhtemel trenin gelmemesi neticesi Giritli Şevki hali İzmir Valisine ihbar etmiş ve suikastçılar silahlarıyla beraber yakalanmışlardır.

Suikast olayının Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir bölüm üyelerinin yer aldığı meydana çıkmış ve eskiyen İttihat ve Terakkicilerin de bu vakanın tahrik ve düzenleyicileri oldukları anlaşılmıştır. Emelleri, öncesinde irticayı tahrik ve dini politikaya alet ederek Mustafa Kemal Paşa’yı iktidardan düşürmekti. Bunun Için muvaffak olamayınca, İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri, Terakkiperver Fırkanın içerisinde yer alan adamlarıyla suikast girişimi hazırlıklarına girişmişlerdir. Kurulan İstiklal Mahkemesi, suçları sabit olanları idama cezalı etmiştir. 14 Temmuz 1926’da enbaşta Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Şükrü Beyefendi, Ayıcı Arif, İsmail Canpolat olmak üzere 13 birey idam edilmiştir.


Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sistemi Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) meclis içinden ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir