On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

On İki Ada’nın Yunanistan’a Verilmesi konusu 10 . sınıf Tarih dersi, En Uzun Yüzyıl Ünitesi Trablusgarp Savaşı konusu, İnkılap Tarihi Dersi Türk İnkılabı Ünitesi Lozan Barış Antlaşması konusu, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi, 2. Dünya Savaşı Ünitesi, Barışa Doğru konusu kapsamındadır. Adı geçen derslerde peyderpey anlatılan On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı ve Yunanistan’a Verilmesi konusunu aşağıdan okuyabilirsiniz.

İçindekiler

On İki Ada’nın Elimizden Çıkışı

On İki Ada, Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılan Uşi Antlaşması ile olası bir Yunan işgaline karşı geçici olarak İtalya yönetimine bı­rakılmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan Lozan Antlaşması ile 12 Ada’nın İtalya’ya ait olduğu Türkiye tarafından kabul edilmiştir.

2. Dünya Savaşı Sırasında 12 Ada

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar İtalya yöne­timinde kalan On İki Ada, Mussolini’nin yönetimden uzaklaştırılmasından sonra Almanya tarafından işgal edilmiştir. Almanya’nın da İkinci Dünya Savaşı’nda teslim olması sonucu On İki Ada’nm yönetimi Müttefik Devletlere geçmiştir.

On İki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi

10 Şubat 1947’de imzalanan Paris Antlaşması ile On İki Ada’nın Yunanistan yönetimine verilmesi karara bağ­lanmıştır. İtalya’nın da onaylamasıyla, Nisan 1947’de On İki Ada resmen Yunanistan yönetimine geçmiştir.

Paris Antlaşması ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

2. Abdülhamit'in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı

Bu yazımızda 2. Abdülhamit’in Tahta Geçişi ve I. Meşrutiyetin İlanı konusunu özetlemeye çalışacağız. Sadrazam Mithat …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir