Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları

Kırım Harbi sonrası İngiltere, Fransa, Avusturya, Piye­monte, Osmanlı, Prusya ve Rusya arasında imzalanan Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları. Prusya, savaşta olmadığı halde barış görüşmelerine katılmıştır.

Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumları

> Osmanlı Devleti, Avrupalı devlet kabul edilecek, topraklarının bütünlüğü Batılı devletlerin kefilliği altında olacak.

Bu madde Osmanlı Devleti’nin topraklarını dahi koru­yamayacak kadar zayıfladığını gösterir.

> Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de donanma bulundurmayacak, tersane inşa edemeyecek

Bu maddeyle Osmanlı Devleti, savaştan galip çıkması­na rağmen mağlup devlet muamelesi görmüştür.

> Islahat Fermanina uyulduğu taktirde Osmanlı içiş­lerine hiçbir Batılı devlet karışmayacak

Islahat Fermanı’hin Paris Antlaşması’na eklenmesi Av­rupalı devletlerin Osmanlı’ya karışmasını kolaylaştıra­caktır.

> Karadeniz tarafsız olacak, Boğazlar savaş gemile­rine kapalı, ticaret gemilerine açık olacak

> Boğazların yönetimi, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre yapılacak

> Tuna su yolu, Avrupalı devletlerden oluşacak bir komisyon tarafından yönetilecek, ticaret gemileri­ne açık olacak

> Osmanlı toprakları olarak kalacak olan Eflak-Boğdan’daki özerk yönetim Avrupalı devletlerin kefil­liği altında özerk olacak ve Osmanlılarla Ruslar buraların yönetimine karışamayacak (Bağımsız Romanya’nın koşulları hazırlanmış oldu.)

Osmanlı egemenlik hakları zedelenmiştir.

> Her iki taraf da savaşta ele geçirmiş olduğu yerleri geri verecek

Rusya’nın Akdeniz’e inmesi engellenirken, İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki durumlarını güçlendirmiştir.

Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ilk kez dışar­dan borç para almıştır (1854 – İngiltere’den 5 milyon paund).

Paris Antlaşması’nın Maddeleri ve Yorumlarını okudunuz. Paris Antlaşması’nın Önemi Maddeler Halinde okumak için lütfen tıklayınız.


Tavsiye Konular

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir