Saltanatın Kaldırılması Ders Notu

İçindekiler

Saltanatın Kaldırılması

TBMM’nin Saltanatı kaldırmasını hızlandıran gelişme nedir?

İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümeti’ni ve Ankara Hükümeti’ni beraber çağırdılar. Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a temsilci yollamak istemesi, TÜRİIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesine neden oldu.

Saltanatın kaldırılmasındaki amaç nedir?

1) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek.

2) Cumhuriyet idarenine geçilmesi yolunda bir adım atmak.

1 Kasım 1922’de TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nde saltanatın kaldırılması görüşüldü, saltanat ile halifelik birbirinden ayrıldı ve saltanat kaldırıldı. Saltanatın, İstanbul’un işgali tarihi olan 16 Mart 1920’den bu yana yok sayılmasına hüküm verildi.

Vahdettin, sultanlık sıfatının kalkması ile 17 Kasım 1922’de İstanbul’u terk etti.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, 18 Kasım 1922’de aldığı bir kararla, Abdülmecid Efendi’yi halife olarak atadı.

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

  • Osmanlı Devleti resmen bitti .
  • Ulusal egemenliğin gerçekleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı.
  • Halifelik sembolik bir mevki haline getirildi.
  • Cumhuriyetin ilanı yolunda mühim bir aşamaya gelindi.

] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir