Sandler Raporu KPSS

Sandler raporu hangi sorun ile ilgilidir?
Sandler Raporu ile ilgili sorunun cevabı “A” şıkkıdır.

Bu yazımızda Sandler Raporu ile ilgili soruları cevaplama çalışacağız. Hatay’ın anavatana katılmasının önünü açan Sandler Raporu KPSS içinde büyük değer taşımaktadır.

Sandler Raporu Nedir?

Fransa’nın Suriye’deki mandası 9 Eylül 1936’daki antlaşma ile sonlandı. Hatay’ın Suriye sınırları içinde kaldı ve Türk halkın durumun tehlikeye düşmesine neden oluyordu.

Sorun Türkiye tarafından10 Aralık 1936’da Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Milletler Cemiyeti İtalyan, Norveç ve İsviçreli 3 gözlemciyi Hatay’a gönderdi. Raportör ise İsveç temsilcisi Sandler idi. İşte bu komisyonun Hatay ile ilgili hazırladığı rapora Sandler Raporu denir.

Milletler Cemiyeti’ne sunulan rapor 27 Ocak 1937’de oy birliği ile kabul edildi.

OKUMA TAVSİYESİ: King-Crane Komisyonu Raporu KPSS

Sandler Raporu Maddeleri

  • İskenderun ve Antakya’nın içişlerinde bağımsız dışişlerinde bazı koşullara Suriye’ye bağlı olması,
  • Sancak bölgesinin ayrı bir statü ve anayasa ile yönetilmesi,
  • Suriye ile gümrük birliğinin kurulması,
  • Türkçenin resmi dil olması,
  • Zorunlu askerlik kuralının uygulanmaması,
  • Bölgenin silahlandırılmaması,
  • Toprak bütünlüğünün Fransa ve Türkiye tarafından garanti edilmesi.

Sandler Raporunun Önemi (Özelliği)

  • Milletler Cemiyeti bu raporun ardından Hatay’a özel bir yönetim tanıdı (27 Ocak 1937).
  • Bu rapor bağımsız Hatay Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı. (2 Eylül 1938)
  • Sancak’ın (Hatay’ın) anavatana katılması kolaylaştı.

Sandler Raporunun en önemli özelliği nedir?

Milletler Cemiyeti’ne lehimizde sunulan bu rapor, Hatay sorunun lehimize çözülmesini sağlamıştır.

KPSS Hazırlığı Yapanlar için Okuma Tavsiyesi: Hrisantos Raporu KPSS

SİTE DIŞI TAVSİYE: Hatay’ın (Sancak) Bağımsızlığı ve Türkiye’ye Katılımı


] }

Tavsiye Konular

1923-1932 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1923-1932 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Türkiye bu dönemde Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış sorunların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir