Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı sorularımızın çözümleri en sondaki videoda

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıda verilen bilgilerin tamamlanması için uygun kelimeleri kullanınız.

KazaskerDârüladlAhilikÇift bozanGedik
Divan-ı MezâlimDivanıhümayunKaimeRibatKadi’l-kudat
 1. Türk İslam devletlerinde en üst mahkeme ………………………………………….’dir.
 2. Selçuklularda örfî yargıya ……………………………………………….denilir,
 3. Sivil halkın davalarına bakan kadıların başındaki görevliye de ………………………………………… denilirdi.
 4. Osmanlı hukukunun işleyişinden adaletin divandaki temsilcisi ………………………………… sorumludur.
 5. Osmanlı Devleti’nde “kadı”nın verdiği karara itiraz edilirse durum bir üst mahkeme gibi çalışan …………………………………………………….’da görüşülürdü.
 6.  ………………………………… Teşkilatı çırak, kalfa, usta ilişkisini kurarak mesleki eğitim yapmıştır.
 7. ………………………………………. vergisi Toprakları sebepsiz yere üst üste üç yıl boş bırakanlardan alınan vergidir.
 8. İlk Osmanlı kâğıt parası …………………………., I. Abdülmecit Dönemi’nde 1840 yılında bastırılmıştır.
 9. …………………………….., bir iş yeri ya da dükkân açma hakkına verilen addır.
 10. Kervansaraylar, İslam devletlerinde oluşturulan …………………………….ın devamıdır.

B) Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) yazınız.

 1. Tanzimat Fermanı ilanı ile ilk defa Osmanlı halkı padişahın yanında yönetime ortak olmuştur. (….)
 2. İlk Osmanlı kanunnameleri bizzat Fatih Devri’nde hazırlanan Kanunnâmeiâliosman’dır. (….)
 3. Cizye gayrimüslim erkeklerden askerlik hizmetinden muaf olmalarına karşılık alınan vergidir. (….)
 4. Osmanlı Devleti’nde bir malın satılabileceği en düşük ve en yüksek fiyatın belirlenmesine narh denir. (….)
 5. Ticaret yolları üzerinde taşımacılık işleri yapanlara mekkari taifesi denir. (….)
 6. Avarız vergisi,  Olağanüstü durumlarda toplanan vergidir. (….)
 7. Halkoyu ile kabul edilen ilk Türk anayasası 1982 Anayasası’dır. (….)
 8. Liberalizm karma ekonomi modeli olarakta isimlendirilir. (….)
 9. Denizlerimizde yük ve yolcu taşıma hakkı ile limanları işletme yetkisinin Türklere geçmesine Teşvik-i Sanayi Kanunu denir. (….)
 10. Duyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması ile Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. (….)

C) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Töre nedir? Özellikleri ile birlikte yazınız.

TÖRE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TÖRENİN ÖZELLİKLERİ: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CEVAP İÇİN BAKABİLİRSİN: İlk Türk Devletlerinde Töre

 • Türkler’de niçin uzun süreli hapis cezaları yoktur?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Türk İslam devletlerinde uygulanan hukuk çeşitlerini yazıp, kısaca açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Osmanlı Devleti’nde kanunnamelerin hazırlanış süreci hakkında bilgi veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Tımar sisteminin faydaları nelerdir, 2 madde yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tımar Sistemi (Dirlik) Nedir? Faydaları, Bozulmasının Sebepleri ve Sonuçları 10. 11. Sınıf KPSS, TYT
 • Türkiye Selçuklu Devleti döneminde ticaretin geliştirilmesi için alınan tedbirler nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Cumhuriyet döneminde 1929 yılına kadar liberal ekonomi uygulanırken 1929 yılında devletçilik ilkesi uygulanmaya başlanmıştır.

Devletçilik nedir? Yeni Türk devleti neden devletçilik ilkesini uygulamaya başlamıştır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir