İlk Türk Devletlerinde Töre

9. sınıf tarih dersi İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesi dahilinde bulunan İlk Türk Devletlerinde Töre özetini hazırlamaya çalıştık. Bu özeti okumadan önce konu bütünlüğü açısından aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak okumanızı tavsiye ediyoruz.

Töre Nedir?

Türklerde hukukun temelini oluşturan sözlü hukuk kurallarına Töre denir. Töre sadece Orta Asya ile sınırlı kalmamış, tarih boyunca Türklerin yayıldığı bölgelerde etkin olmuştur.

Töre kelimesi Orhun Kitabelerinde 11 defa geçmektedir.
Töre kelimesi Orhun Kitabelerinde 11 defa geçmektedir.

Törenin Oluşumunda Etkili Olan Faktörler (Türk Töresinin Kaynağı)

  • Kut anlayışı ile kağanlar tarafından konulan kurallar
  • Kurultaylarda alınan kararlar
  • Örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerler
  • Orta Asya’daki konar-göçer yaşam tarzı

Türk Töresinin Özellikleri

  • Yazılı değildir.
  • Kağan dahil herkes uymak zorundadır.
  • Zamanın şartlarına göre kurultay tarafından değiştirilebilir.
  • Törenin değiştirilemez hükümleri; iyilik, eşitlik, adalet ve insaniliktir.

Türk töresi devletin devamı ve kağanın iktidarı için çok önemlidir. Töre ile devlet eşdeğer kabul edilmiştir. Bu durum Orhun Kitabelerinde şöyle anlatılmıştır; “Ey Türk budunu (milleti), devletini, töreni kim bozabilir.’’

İlk Türk Devletlerinde Töre özetimizi tamamladık. Konu bütünlüğü açısından aşağıdaki konuya göz atmanız faydalı olacaktır.

Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı


Tavsiye Konular

Gücün Maddi ve Temel Kaynakları Özet

Gücün Maddi ve Temel Kaynakları Özet imiz 9. sınıf tarih dersi konularındandır. Maddeler halinde anlatmaya çalışacağımız konumuzun içeriğinde Orta Asya'nın coğrafi ve iklim özellikleri, Türklerin konar-göçer yaşamının sebepleri ve özellikleri, Uygurlar da toplumsal yapı, Türk ordusunun özellikleri ve Hun-Çin Politikaları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir