Yedi Yıl Savaşları Hakkında Bilgi

Yedi Yıl Savaşları, Avrupa’nın büyük devletleri arasında 1756-1763 yıllarında gerçekleşen savaştır. Bu savaşların temel sebebi İngiltere ve Fransa arasındaki sömürge rekabeti, Avusturya ile Prusya arasında Orta Avrupa’ya hakim olma çabasıdır.

Yedi Yıl Savaşları’nın en büyük önemi küresel çapta gerçekleşen ilk savaş olmasıdır.

Yedi Yıl Savaşları tarih dersi müfredatında başlı başına bir konu olarak yer almamaktadır. Lakin hazırlamış olduğumuz bu özet diğer tarih konularını anlamlandırabilmemiz ve konu bütünlüğü açısından önemlidir.

İçindekiler

Yedi Yıl Savaşları (1756-1763)

Avusturya Veraset savaşları Fransa ile Prusya’nın üstünlüğü ile sona ermişti. Bu harp bitiminde yapılmış olan 1748 Ekslaşapel Antlaşması her 2 tarafı da hoşnut etmediğinden tekrar taraflar arasında savaş hazırlıkları başladı. Ancak savaşa dahil olan taraflar aralarında bir takım farklılıklar olmuştu.

PrusyaAvusturya
İngiltereFransa
RusyaLehistan
Yedi Yıl Savaşları’nda Taraflar

İlk olarak Prusya İngiltere ile anlaşmış, bunu Fransa’nın Rusya ve Avusturya ile anlaşması takip etmişti.
Prusya’nın Avusturya, Rusya ve Fransa’ya açtığı savaşlar 1756 senesinde başladı. Yedi Sene devam eden savaşlar Prusya’nın aleyhine gelişti. İngiltere ise Fransa’nın bir takım sömürgelerini ele geçirdi . Bu sırada Fransızları Hindistan’dan çıkararak oraya yerleşti.
Savaş Prusya’nın aleyhine devam ederken yeni Rus Çarı III. Petro Prusya tarafına geçti. Savaş ardından yorulan Fransa, İngiltere’den barış talep etti. Bunun üzerine Paris Antlaşması (1763) yapıldı.
Buna göre:
1. Fransa, Amerika ve Hindistan’daki sömürgelerini İngiltere’ye bıraktı.
2. Avrupa’daki toprak durumu savaştan önceki haline getirildi.

Yedi Yıl Savaşlarının Sonuçları

  1. Yedi Yıl Savaşları sonucunda Fransa zayıfladı.
  2. İngiltere topraklarını genişletti.
  3. Bu savaşlar Fransa’da ihtilalin başlamasına,
  4. İngiltere’de ise Amerika’da yer alan 13 kolonisi ile arasının açılmasına sebep oldu.
  5. Huberttusburg Antlaşması ile de Prusya, Avrupa’nın en güçlü kara devleti haline geldi.

Yedi Yıl Savaşlarından ekonomik sıkıntıyla çıkan İngiltere’nin Amerika Kıtası’ndaki kolonilerinde vergileri arttırması Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na sebep olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir