Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşına Girişi

Türkiye, savaş sürecinde tarafsızlığını koruma politi­kası takip etmiştir. 23 Şubat 1945’te ise Almanya’ya ve Japonya’ya savaş ilan etmiş, fiilen savaşmasa da simgesel olarak savaşa girmiştir..

Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlanının Nedenleri:
– San Francisco Konferansı’na katılma isteği
– Yalta Konferansı’nda, Birleşmiş Milletlere sadece 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açan dev­letlerin katılabilmesi kararının alınması
– SSCB’nin; Kars, Ardahan ve Artvin vilayetleri ile Boğazlardan askeri üs istemesi
– Türkiye’nin; SSCB tehlikesine karşı, İngiltere ve Fransa ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlaması
– Türkiye’nin galip taraf içerisinde yer alıp savaştan sonra ulusal çıkar sağlama politikası izlemesi


Tavsiye Konular

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları

Müttefik Devletlerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokma Çabaları Müttefiklerin Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na Sokmak İste­melerinin ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir