İnkılap Tarihi

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri

Türk İnkılabı-min

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri Suriye Sınırı 20 Ekim 1921’de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması’ndaki sınırlar kabul edilmiştir. Hatay yine sınırlarımız dışında kalmıştır. Hatay’ın Anavatana Katılması hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.  İran Sınırı Bu sınır tartışılmadı. Burada 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması esas alınmıştır. (En eski Türk sınırı)  Irak Sınırı Musul’un ne tarafta kalacağına karar verilemediği için sert tartışmalara yol açmıştır. Bu ...

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılması Kısaca

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılması Saltanatın Kaldırılma Tarihi: 1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılmasını Hazırlayan Etkenler Lütfen tıklayınız. Saltanatın Kaldırılması Sonrası Gelişmeler 1 Kasım 1922’de meclis kararıyla saltanat kaldırılmıştır. Bunun üzerine son sultan VI. Mehmet Vahdettin, “Müslümanların Halifesi” unvanıyla 17 Kasım’da İngiltere’ye sığındı. Vahdettin’in, sultan unvanını kullanmaması, saltanatın kaldırılışını kabullenmesi anlamına gelir. İngiltere’nin halifeliği kullanma tehlikesine karşı TBMM, Abdülmecit Efendi’yi halife tayin etti (18 ...

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Yeni Türk Devleti’nin laikleşmesi yolunda ilk dev adım atılmıştır. Ulusal egemenlik yolunda atılan bu dev adımla cumhuriyet yönetiminin ilanı için gerekli ortam hazırlanmıştır. Lozan’da ikilik sona ermiştir. Saltanatın Kaldırılmasının Sonuçları konusunu daha iyi anlayabilmeniz için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayıp okuyunuz. Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri konu anlatımı için tıklayınız.

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri Genelge ve kongrelerde millet iradesinin öne çıkarılması. TBMM’nin açılması ve Teşkilatı Esasi Kanunu (1921 Anayasası)’nun hazırlanması. Saltanat makamının ulusal egemenliğe aykırı olması. Saltanatın, Kurtuluş Savaşı’na destek olmaması ve Sevr Antlaşması’nı kabullenmesi. Lozan görüşmelerine aynı anda Ankara ve İstanbul hükümetlerinin çağırılması (Hızlandıran gelişme). İtilafların amacı ülkemizdeki iki başlılıktan yararlanmaktı. Türkiye, barış görüşmelerine güçlü oturabilmek için bu olumsuzluğu yok ...

Devamını Oku

Mudanya Ateşkes Antlaşması Hakkında Bilgi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Mudanya Ateşkes Antlaşması Batı Anadolu, Yunan işgalinden temizlenmişti ama Boğazlarda İngiliz, Doğu Trakya’da ise Yunan işgali devam ediyordu. Türk ordusunun buralara doğru hareket etmesi üzerine bir Türk-İngiliz savaşı kaçınılmaz gibi görünüyordu. Ancak müttefiklerini kaybeden İngiltere yeni bir savaşı göze alamadı. Mudanya Mütarekesi’ni Hazırlayan Etmenler Lütfen tıklayınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Tarihi 3 Ekim 1922’de başlayan görüşmeler sonucunda 11 Ekim 1922 tarihinde ...

Devamını Oku

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Nedenleri Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Nedenleri Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması temel etkendir. Fransa ve İtalya’nın İngiltere’yi yalnız bırakması. İngiliz sömürgelerinin, İngiltere’ye destek vermemesi. İngiliz kamuoyunun yeni bir savaşa karşı çıkması. Mustafa Kemal’in diplomatik alanda taarruza kalkması; burada özellikle Sovyet Rusya’nın Boğazlar sebebiyle Türkiye’yi destekleyeceği propagandası yoğun bir şekilde yapıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşmasın’nın Nedenleri konusunu daha iyi anlayabilmeniz için lütfen aşağıdaki başlıklara tıklayıp okuyunuz. ...

Devamını Oku

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri 14-15 Ekim gecesi itibariyle ateşkes başlayacaktır. Yunanlar 15 gün içinde, Meriç Nehri sınır olmak üzere Doğu Trakya’yı boşaltacaktır. Yunanlardan boşalan yerleri İtilaf Devletleri 30 gün içinde Türkiye’ye bırakacaktır. Doğu Trakya’nın güvenliğini barış antlaşmasına kadar sekiz bin Türk jandarması sağlayacaktır. İstanbul’un yönetimi TBMM’ye bırakılacaktır. Ancak barış antlaşmasına kadar İtilaf askerleri İstanbul’da kalacaktır. Mudanya Ateşkes Antlaşmasın’nın Maddeleri konusunu ...

Devamını Oku

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Önemi Maddeler Halinde

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının Önemi Silahlı zaferimizi perçinleyen diplomatik bir zaferdir. Kurtuluş Savaşı’nın askeri mücadele dönemi son bulmuştur. Doğu Trakya diplomatik yollarla kurtarılmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Misak-ı Milli’nin Trakya sınırı hemen hemen kesinleşmiştir. (Lozan Barışı’nda Karaağaç, Türkiye’ye katılacaktır.) İtilaf Devletleri (özellikle İngiltere) yeni kurulan Türk Devleti’ni resmen tanımış oldular. Osmanlı yönetiminin hukuken sona erdiğini (İstanbul ve Boğazlar’ın TBMM Hükümeti ...

Devamını Oku

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Türk İnkılabı-min

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar Osmanlı ekonomisi ne yazık ki sanayi devrimine uyum sağlayamadığı için geri kalmış ve Osmanlı Devleti Avrupa Devletlerinin yarı sömürgesi olmuştur. Daha Cumhuriyet bile ilan edilmeden önce bir kongre düzenleyen Atatürk, ekonomide tam bağımsızlığı savunmuştur. İzmir İktisat Kongresi (17 şubat 1923) Atatürk, en az siyasal bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlığın da önemli olduğunu söylenmiştir. Kongrede çıkan temel karar ...

Devamını Oku

Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Sanat Alanında Yapılan İnkılaplar Türkiye’de yüksek bir medeniyet düzeyine ulaşılmasını hedefleyen Atatürk, sanata verdiği önemle modern Türk sanatlarının öncüsü ve mimar oldu. Atatürk, 1927 yılında açmış olduğu resim ve heykel müzesi ve 1933 yıllında açmış olduğu inkılap sergisi ile birlikte resim ve heykel sanatına vermiş olduğu önemi ortaya koymuştur. Atatürk, Osmanlı döneminden kalma Sanayiinefise’yi Güzel Sanatlar Akademisi haline getirdi. Burada ...

Devamını Oku