İnkılap Tarihi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı okuduysanız eğer (ki okumadıysanız önce onu okuyunuz.) Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri başlığının çok yüzeysel geçildiği dikkatinizi çekmiştir. Şimdi Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri ile ilgili daha fazla ayrıntı verelim. Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri Propaganda ve terör yöntemini kullandılar. 1890 yılında önce İstanbul sonra diğer Anadolu şehirlerinde şubeler açtılar. Ermeni zenginlerden zorla para toplayarak finansman ...

Devamını Oku

Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Milli mücadele döneminden daha önce kurulan Ermeni cemiyetlerinden biri olan Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı nı Dört T biçiminde özetlemek mümkündür. Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi başlıklı yazımızda kısaca söz etmiştik gelin şimdi ayrıntıya inelim. Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacını Osmanlı dönemi (Madde 1-2-3-4), 1. Dünya Savaşı dönemi (madde 1-5-6-7-8), Rusya’nın yıkılması (madde 1), SSCB dönemi (madde 9) ...

Devamını Oku

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler arasında Ermeni cemiyetlerine ayrı parantez açmak gerekir. Şu yazımızda Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi vermeye çalışmıştık. Şimdi ise ayrıntıya iniyoruz; Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri Bir Ermeni cemiyetidir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdendir. Marksist ideolojiye mensuptur. Merkezi önce Cenevre sonra Londra’dır. Yabancı devletlerden destek almıştır. Diğer Ermeni zararlıları ile birlikte hareket etmiştir. Yararlı cemiyetlerden ...

Devamını Oku

Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi sahibi olmanız amacıyla hazırladığımız bu yazı İnkılap Tarihi dersinin önemli konularından biridir. Aynı zamanda KPSS Tarih hazırlığı yapanlar içinde gereklidir. Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi Taşnak ne demektir? : Ermenice “federasyon” anlamına gelir. Ermeni İhtilal Cemiyetleri Birliği anlamına gelir. Taşnak Komitesi (Cemiyeti) Nerede ve Kim Tarafından Kurulmuştur? : 1890 yılında Gürcistan’da Tiflis şehrinde Krisdapor Mikaelyan, ...

Devamını Oku

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacını aşağıdaki yazımıza özetlemeye çalışacağız. Konunun geneli hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen önce şu yazımızı okuyunuz; Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacını Osmanlı dönemi ve milli mücadele dönemi olmak üzere 2’ye ayırmak gerekir. Önceleri; ...

Devamını Oku

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmadan önce Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Kuruluş Amacı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri   Yararlı cemiyetlerdendir. Sivas merkezli kurulmuştur. Ulusal amaçlıdır. Cemiyetin bütün üyeleri kadındır. Milli mücadeleye basın yayın protesto ve lojistik manasında destek olmuşlardır.   Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Özellikleri ile ilgili ...

Devamını Oku

Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermenilerin kurduğu birçok cemiyetten biri de Hınçak Cemiyeti (Komitesi) dir.  Cemiyet ile ilgili yazımız aşağıdadır. Ermeni Hınçak Cemiyeti (Komitesi) Hınçak ne demektir? : Ermenice “çan sesi” anlamına gelir. Hınçak Komitesi (Cemiyeti) Nerede ve Kim Tarafından Kurulmuştur? : 1877 yılında İsviçre’de Cenevre şehrinde Avedis Nazarbeg ve 5 arkadaşı tarafından bir komite olarak kurulmuştur. Hınçak Cemiyetinin Merkezi Neresidir? : Önceleri Cenevre olan merkez ...

Devamını Oku

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Faaliyetleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Faaliyetleri ile ilgili bilgi sahibi olmadan önce Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti Kuruluş Amacı başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Faaliyetleri Burdur, Amasya, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Bolu gibi ülkenin birçok yerinde şubeler açtılar. Kadınların etkin bir biçimde milli mücadeleye katılımını sağlamışlardır. Milli mücadeleye lojistik destek sağlamışlardır. İtilaf temsilciliklerine protesto telgrafları çekmişlerdir. Orduya ...

Devamını Oku

Kordos Cemiyeti, Amacı ve Faaliyetleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Rumların kurduğu zararlı cemiyetlerden olan Kordos Cemiyeti, Amacı ve Faaliyetlerini aşağıda derlemeye çalıştık Kordos Cemiyeti Kordos Cemiyeti‘nin asıl adı “Rum Göçmenleri Merkez Komisyonu”dur. İstanbul’da kurulmuştur. Kordos Cemiyetinin Amacı Megola İdea peşinde İstanbul, İzmir, Trabzon ve Trakya’da düzeni bozma, Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine işlerlik kazandırmak Yunanistan’dan gelen görevlileri Rum göçmeni olarak göstererek Doğu Karadeniz’e yerleştirmek. Doğu Karadeniz’deki Rumların sayısını artırmak ve ...

Devamını Oku

Mavri Mira Cemiyetinin Özellikleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetlerden Mavri Mira Cemiyetinin Özelliklerini aşağıdaki yazımızda yoplamaya çalışacağız. Cemiyet ile ilgili genel bilgi edinmek istiyorsanız yazımızdan önce Mavri Mira Cemiyeti Hakkında Kısa Bilgi başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Mavri Mira Cemiyetinin Özellikleri Azınlıkların kuruduğu zararlı cemiyetlerdendir. Bir Yunan (Rum) cemiyetidir. Merkezi İstanbul’dur. Fener Rum Patrikhanesi tarafından örgütlendirilmiştir. Etnik-i Eterya Cemiyeti‘ne bağlıdır. Mondros’un 7. maddesini yürürlüğe koydurmaya ...

Devamını Oku