Misak-ı Milli Kararlarının Kabulü ve Sonuçları

Misak-ı Milli Kararları son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edildi ve Türk tarihi açısından çok önemli sonuçları oldu. Misak-ı Milli Kararlarının Kabulü ve Sonuçları yazımızda öncesi ve sonrasında ki olaylara bir göz atalım.

DİKKAT: Bu konu 8. ve 12. sınıf İnkılap Tarihi müfredatında yer almakta LGS, TYT, AYT ve KPSS değeri taşımaktadır.

Yazının içeriğinde konunun pdfsini bulabilir, en sonda ki sorular ile öğrenme düzeyinizi test edebilirsiniz.

Misak-ı Milliye göre sınırlar
Misak-ı Milli Sınırları Haritası Kaynak: Vikipedia

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, milli mücadelenin örgütlenme döneminde Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi sonrası Amasya görüşmelerini gerçekleştirdi.

Konu bütünlüğü açısından önce şu konuya bakmanız daha faydalı olacaktır: Milli Mücadele Dönemi Genelgeler ve Kongreler Özet

İçindekiler

Amasya Görüşmeleri (Mülakatı)

Tarihi20-22 Ekim 1919
Amasya Görüşmeleri’ne Temsil Heyeti adına kimler katıldı?Mustafa Kemal, Rauf Bey, Bekir Sami Bey
Amasya Görüşmeleri’ne İstanbul Hükmeti adına kimler katıldı?Bahriye Nazırı Salih Paşa
Amasya Görüşmeleri esnasında İstanbul Hükümeti’nin başında kim vardı?Ali Rıza Paşa

Temsil Heyeti’nin İlk Siyasi Başarısı: Sivas Kongresi sonrası Temsil Heyeti, İstanbul hükümeti ile irtibatı kesince Damat Ferit Paşa Hükümeti ve Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.

Milli mücadeleye sıcak bakan Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile Mustafa Kemal arasında Amasya Görüşmeleri yapıldı.

Amasya Mülakatı’nın en önemli maddesi Meclis-i Mebusan’ın toplanması kararıdır.

Amasya Görüşmeleri'nde Görüşülen Konular
Amasya Mülakatı’nde Görüşülen Konular

Amasya Görüşmeleri’nin Önemi

İstanbul Hükümeti, Temsil Heyeti ve Milli Mücadeleyi resmen tanımıştır.

Milletin iradesinin vücud bulduğu Meclis-i Mebusan’ın açılması çok önemlidir.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin Toplanması

Kasım 1919’da Meclis-i Mebusan’ın 6. genel seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda vekillerin %80’i müdafai hukukçular oldu.

Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilse de İstanbul’da tutuklanma ihtimali olduğundan Meclis çalışmalarına katılmadı.

Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti 27 Aralık 1919’da Ankara’ya geldi.

Mustafa Kemal’in Mebuslardan İstekleri

Seçimi kazanan vekillerle Ankara’da toplanan Mustafa Kemal mebuslardan aşağıda ki isteklerde bulundu;

Mustafa Kemal’in İsteğiAmacıSonucu
Beni Meclis başkanı seçin.Meclisin kapatılması durumunda Meclisi güvenli bir yerde toplayabilmek.Meclis başkanlığına Reşat Hilmi Bey seçildi.
Müdafai Hukuk Gurubu kurun.Mecliste birlikteliği sağlamak ve milli mücadele yanlılarının gücünü ortaya koymak.Felah-ı Vatan gurubu kuruldu.
Erzurum ve Sivas Kongresi Kararlarını kabul edin.Misak-ı Milli Kararları’nı basına ve dünya kamuoyuna duyurmakMisak-ı Milli Kararları kabul edildi.

Misak-ı Milli Kararları

Misak-ı Millinin Oluşumu
Misak-ı Milli Kararlarının Oluşumu
 • Mondros imzalandığı gün elde kalan topraklar vatan toprağıdır, bölünemez.
  • Milli sınırlar çizilmiştir.
 • Elviye-i Selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse halk oylaması
 • yapılacaktır.
  • Türk nüfusunun fazla olduğu ortaya konulmuştur.
 • Batı Trakya’nın durumu için halk oylaması yapılmalıdır.
 • Arap toprakları için gerekirse halk oylaması yapılacaktır.
 • Bizde yaşayan azınlıkların hakları, komşu ülkedeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır.
  • Devletlerarası eşitlik ilkesi ön planda tutulmuştur.
 • Boğazların güvenliği sağlandığı takdirde dünya ticaretine açılacaktır.
 • Siyasi, adli ve mali dengemizi bozacak ayrıcalıklar kabul edilmeyecektir.
  • Kapitülasyonlara ilk kez karşı çıkılmıştır. Ekonomik bağımsızlık vurgusu yapılmıştır.

Kararları ezberlemek için bir kodlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz; Misakı Milli Kararları Kodlaması KARABORSA

SİTE DIŞI TAVSİYE: Misak-ı Milli’nin Orinal Metni

Misak-ı Milli Kararlarının Önemi ve Özelliği

 • Yeni kurulacak olan Türk Devleti’nin sınırları belirlenmiştir.
 • Erzurum ve Sivas Kongresi kararları esas alınmıştır.
 • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi tarafından kabul edilmiş, Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmiştir.
 • İçerdiği maddeler açısından Wilson İlkelerine uygundur.

Konu anlatımının pdfsi için buyrun; Amasya Görüşmeleri, Misak-ı Milli Kararları, Önemi ve Sonucu

Misak-ı Milli Kararlarının Kabul Edilmesinin Sonuçları

Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi üzerine İtilaf devletleri;

 • Meclis-i Mebusan-ı kapattılar
 • İstanbul’u resmen işgal ettiler.
 • Milletvekillerini tutuklayıp sürgüne gönderdi.
 • Damat Ferit’i tekrar görevine geri getirdi.
 • Kaçan milletvekilleri Mustafa Kemalin yanına gelerek TBMM’yi kuracaklardır.

İtilaf Devletlerinin bu hareketleri milli mücadelede birlik beraberlik duygusunu arttırdı.


Sıkça Sorulan Sorular

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde

Arap coğrafyası, Vilayet-i Selase (Kars, Ardahan ve Batum) Batı Trakya referandum yapılacak yerlerdir?

Reşat Hilmi Bey

Sınırlar, referandum yapılacak yerler, kapitülasyonlar, Boğazlar ve azınlıklar ile ilgili maddeler yer almıştır?

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli Kararları ile

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde Misak-ı Milli'nin kabulü neticesinde.

Batı Trakya, Arap ülkeleri ve Vilayet-i Selase'de referandum yapılması Wilson İlkelerinin self determination ilkesine uygundur.

Felah- Vatan

Rauf Bey

Amasya Görüşmeleri ve Meclis-i Mebusan seçimlerinin yapılması sonrası Ankara'ya gelmiştir.

Tavsiye Konular

1.TBMM'nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

1.TBMM’nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

Bu yazımızda Temsil Heyeti kararıyla 1. TBMM’nin Açılması, 1. TBMM’nin Özellikleri ve Faaliyetlerine değineceğiz. Konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir