Fransız İhtilali’nin Fikri Nedenleri


10. sınıf Tarih dersi XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ konusu alt başlığı olan Fransız İhtilali’nin Fikri Nedenleri konu anlatımını için aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz.

Fransız İhtilali’nin Fikri Nedenleri

Fransız İhtilali’nden önce, Fransız düşünürleri, özellikle devlet ve ülke sorunlarını, sosyal durumu incelediler. İnsanların doğuştan gelen özgürlük ve eşitlik gibi hakları olduğunu ileri sürdüler. Sınıflar arasındaki ayrılıkları belirterek iyi bir devlet rejiminin esaslarını göstermeye çalıştılar. Yazılarıyla kralları ve kiliseyi şiddetli bir şekilde eleştirdiler. Bu düşünürlerin en ünlüleri, Monteskiyö (Montesquieu), Volter (Voltaire) ve Jan Jak Ruso’dur (Jean Jaques Rousseau) Montesquieu, en iyi devlet yönetiminin yürütme, yasama ve yargı erklerinin (güçlerinin) ayrı ayrı ellerde bulunan rejimlerde olduğunu ileri sürmüştür. Voltaire, yirmi yıl aralıksız eşitlik, özgürlük ve din serbestliğini sağlamak için yazılar yazmıştır. Jean Jaques Rousseau, insanların özgür ve eşit olduklarını belirtmiş, bunları sağlamanın hükümetin amacı olduğunu açıklamıştır.


Tavsiye Konular

XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir