18. Yüzyılda Avusturya’nın Dış Politikası

Tarih 2 dersi 4. ünitesi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. konusu XVIII.YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU alt başlığı olan OSMANLI DEVLETİ ve AVRUPA DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKASI dahilindeki 18. Yüzyılda Avusturya’nın Dış Politikası konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

18. Yüzyılda Avusturya’nın Dış Politikası

Avusturya İmparatorluğu içinde bir  çok farklı millet vardı. Bu nedenle Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikrinin yayılmasını ve Avusturya’ya bağlı ulusların ayaklanmasını istemiyordu.

Avusturya, 16. asırdan itibaren Osmanlı ile savaşlar yaptı. Bu savaşların temel sebebi Orta Avrupa ve Balkan egemenliği idi. Lakin Avusturya Ziştovi Antlaşması’ndan (1791)  itibaren Osmanlı’ya karşı saldırgan siyasetini terk ederek, barış politikası izlemeye karar verdi.

Avusturya İmparatorluğunun politikasını bu şekilde değiştirmesinin sebepleri;
1. Alman birliğini sağlamaya çalışan Prusya ile mücadele halinde olması
2. Rusların, Slav ırkının birliğini (panslavizm) savunarak , Balkanlarda yayılma politikası izlemesi
3. Fransızların ulusçu propagandalarından rahatsızlık duyması

Osmanlı Devleti’de Avusturya ile benzer özellikleri taşıdığından benzer sorunlar yaşıyordu.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir