18. Yüzyılda Rusya’nın Dış (Osmanlı) Politikası

Tarih 2 dersi 4. ünitesi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. konusu XVIII.YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU alt başlığı olan OSMANLI DEVLETİ ve AVRUPA DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKASI dahilindeki 18. Yüzyılda Rusya’nın Dış Politikası konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

18. Yüzyılda Rusya’nın Dış Politikası

18. asırda Rusya’nın başına geçen Çar I. Petro ülkenin büyümesi ve ilerlemesi amaçlı çalışmalar inşa etti. Çar I. Petro bu emele ulaşabilmek amaçlı Avrupa ülkelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, reformlar gerçekleştirerek ülkesinin kalkınması amaçlı hedefler koydu. I.Petro, ülkesinin gelişebilmesi için sıcak denizlere inmesi gerektiğini biliyordu. Baltık Denizi’ne hakim olmayı Osmanlı Devleti’nden Kırım’ı alarak Karadeniz’e inmeyi, ardından Balkanları ve Boğazları alarak Ege ve Akdeniz’e inip dünya siyasetinde laf sahibi olmayı amaçlamıştır.

Rusya’nın, Baltık Denizi’ne egemen olması amaçlı İsveç, Balkanlar ve Ortada Avrupa’ya egemen olması amaçlı ise Lehistan, Kırım’a hakim olması amaçlı Osmanlı üstünde araştırma kurması gerekiyordu.

Rusya bilhassa Osmanlı üstünde amaçlarını gerçekleştirebilmesi için Fransa ve İngiltere’nin Osmanlı topraklarında yayılmasının engellemek ve çıkarlarını korumak için Osmanlı Devleti’ni savunma siyaseti izlemiş, Kafkasya ve Orta Asya’da genişlemeyi amaçları içerisine almıştır.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir