1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri ve Önemi

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşını sona erdiren antlaşmadır.

1812 Bükreş Antlaşmasının Maddeleri

-Besarabya Ruslara verilecek, Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devleti’nde kalacak

-Osmanlı Devleti, Sırplara bazı ayrıcalıklar tanıya­cak

-Prut Nehri iki ülke arasında sınır olacak

-Tuna nehrinde her 2 taraf gemileride serbestçe dolaşabilecek

1812 Bükreş Antlaşmasının Önemi

Osmanlı Devleti, ilk kez Bükreş Antlaşmasıyla Gayri­müslim bir azınlığa siyasi ayrıcalık tanımıştır. Böylece bağımsız Sırbistan’ın temelleri atılmıştır.


Tavsiye Konular

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir