1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri

-Rusların Sırp isyanını desteklemesi

-1804’te başlayan Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin Fransa tarafını tutması, Bo­ğazları Ruslara kapatması

-Napolyon’un 1806’da Österliç Savaşinda Avus­turya ve Rus ordularını yenmesi, Osmanlı Devle­ti’nin Fransa’ya yakın bir siyaset izlemesi

Ruslar, Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Nizam-ı Cedit Or­dusu Tuna boyunda Ruslara karşı başarılı olmuşsa da Nizam-ı Cedit Ordusu’nun İstanbul dışında olmasın­dan yararlanan yeniçeriler, Kabakçı Mustafa elebaşlığında isyan etmişler, Üçüncü Selim’i tahttan indirmiş­lerdir.

Osmanlı devlet merkezinde meydana gelen bu geliş­meler ve Napolyon’un 1807 Tilsit, 1808 Erfurt Görüş­meleri ile Rusları, Eflâk ve Boğdan üzerinde serbest bırakması savaşı Osmanlı aleyhine döndürmüştür. Bu durumda Osmanlı Devleti, İngiltere’ye yaklaş­tı. İki devlet arasında Çanakkale (Kale-i Sultaniye) Antlaşması imzalandı. Buna göre, barış zamanında hiçbir savaş gemisi Boğazlardan geçmeyecek, iki devlet arasında siyasi ve ticari ilişkiler geliştirilecektir. Çanakkale Antlaşması bir barış ve yardımlaşma ant­laşmasıydı. 1811 ’de Napolyon’un Moskova seferine çıkacağı haberini alan Rusya, şartları ağır olmayan bir antlaşma önerince Osmanlı kabul etti.

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sonucu

Bükreş Antlaşması (1812) imzalandı. Bükreş Antlşaması’nın maddeleri ve önemi için tıklayınız.


Tavsiye Konular

Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde

1853 yılında başlayan Kırım Savaşı’nın Nedenleri Maddeler Halinde aşağıya toplanmıştır. Sultan Abdülmecit Devrinin önemli olaylarından ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir