1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı, Osmanlı’nın mağlubiyeti ile ve Edirne Antlaşması’yla sonuçlanmıştır.

İçindekiler

1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının Sebepleri

  • Rusların Sırp isyanını desteklemesi
  • 1804’te başlayan Napolyon Savaşları sırasında Osmanlı Devleti’nin Fransa tarafını tutması, Bo­ğazları Ruslara kapatması
  • Napolyon’un 1806’da Österliç Savaşında Avus­turya ve Rus ordularını yenmesi, Osmanlı Devle­ti’nin Fransa’ya yakın bir siyaset izlemesi

Savaşın Gelişimi ve Sonucu

Ruslar, Eflâk ve Boğdan’ı işgal etti. Nizam-ı Cedit Or­dusu Tuna boyunda Ruslara karşı başarılı olmuşsa da Nizam-ı Cedit Ordusu’nun İstanbul dışında olmasın­dan yararlanan yeniçeriler, Kabakçı Mustafa elebaşlığında isyan etmişler, Üçüncü Selim’i tahttan indirmiş­lerdir.

Osmanlı devlet merkezinde meydana gelen bu geliş­meler ve Napolyon’un 1807 Tilsit, 1808 Erfurt Görüş­meleri ile Rusları, Eflâk ve Boğdan üzerinde serbest bırakması savaşı Osmanlı aleyhine döndürmüştür. Bu durumda Osmanlı Devleti, İngiltere’ye yaklaş­tı. İki devlet arasında Çanakkale (Kale-i Sultaniye) Antlaşması imzalandı. Buna göre, barış zamanında hiçbir savaş gemisi Boğazlardan geçmeyecek, iki devlet arasında siyasi ve ticari ilişkiler geliştirilecektir. Çanakkale Antlaşması bir barış ve yardımlaşma ant­laşmasıydı. 1811 ’de Napolyon’un Moskova seferine çıkacağı haberini alan Rusya, şartları ağır olmayan bir antlaşma önerince Osmanlı kabul etti.

Bükreş Antlaşması (1812) imzalandı.

OKUMA TAVSİYESİ: Bükreş Antlaşması’nın maddeleri ve önemi


] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir