2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları Maddeler Halinde

2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları konusu Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2. ünitesi olan II. Dünya Savaşı ünitesinin ikinci konusu olan  SAVAŞIN ETKİLERİ konusunun dahilindedir

2. Dünya Savaşının Siyasi Sonuçları

– Dünya, SSCB önderliğindeki Doğu bloku ve ABD önderliğindeki Batı bloku şeklinde ikiye ayrıldı. (ABD ile SSCB arasındaki rekabet Soğuk Savaş Döne­minin başlamasına yol açmıştır.)
– Almanya ve İtalya, Müttefik Devletler tarafından işgal edildi.
– Almanya, Doğu-Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
– Faşizm ve Nazizm gibi akımlar tasfiye edildi.
– İtalya’da, 1946’da düzenlenen halk oylaması so­nucu cumhuriyet rejimine geçildi.
– İngiltere ve Fransa gibi emperyalist güçler zayıfla­dı. (Bu durum Endonezya, Hindistan, Mısır, Pakistan, Ce­zayir, Tunus ve Fas gibi sömürge durumundaki ülke­lerde bağımsızlık mücadelelerinin başlamasına neden olmuştur.)
– Japonya, ABD tarafından işgal edildi.
– Japonya savaş sürecinde işgal ettiği bölgeleri geri vermek zorunda kaldı.
– SSCB savaş sonrasında, çok büyük bir güç haline geldi. (SSCB’nin 1930’larda karşılaştığı uluslararası alandan dışlanma süreci sona erdi.)
– ABD, dünyanın hakim gücü haline geldi.
– Birleşmiş Milletler Teşkilatı kuruldu.


] }

Tavsiye Konular

2

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri

2. Dünya Savaşının Türkiye’ye Etkileri – Türkiye, savaşa fiilen girmemesine karşın; savaş şartlarından olumsuz yönde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir