9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 119 Cevapları

A. İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN VE ARAP YARIMADASI’NIN GENEL DURUMU

Hazırlık Çalışmaları
1.  İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda Araplardan başka milletler yaşamadığı hâlde siyasi ve dinî birliğin olmamasının nedenlerinin neler olabileceğini araştırınız.

Kabileler halinde yaşamaları, soy üstünlüğü ve kan davası güdmeleri siyasi birliğin olmasını engellemiştir.
2. İslamiyetin doğduğu sırada dünyada hangi büyük devletler bulunduğunu araştırınız.

Bizans İmparatorluğu, Kök Türk Devleti, Sasaniler, Frank Krallığı, Çin

Aforoz Cahiliye Endülüjans Gök Tanrı Putperestlik Skolastik Ukaz Zerdüştlük
Aforoz, Cahiliye Devri, Endülüjans, Gök Tanrı,
Putperestlik, Skolastik,
Ukaz ,Zerdüştlük

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Aforoz: Hristiyanlık dininde kişinin dinden çıkarılması

Cahiliye: İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşanan döneme denir.
Endülüjans: Ortaçağ Avrupasında bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa’nın sattığı af belgesi.
Gök Tanrı: Orta Asya Türk devletlerinde inanılan din (Kök Tengri) Orhun Yazıtlarının çözümlenen ilk sözcüğüdür.
Putperestlik: Bir nesne, görüntü veya fikre tapım içeren bir dini uygulama, anlayış veya inançtır.
Skolastik: Ortaçağ Avrupasında doğruların din ile açıklandığı, deney ve gözlemden uzak düşünce
Ukaz: Cahiliye Devrinde haram aylarda Mekke’de düzenlenen panayır. Bu panayırda ticaret yapılır, şiir ve spor müsabakaları düzenlenirdi. Kazanan şiir Kabe’nin duvarına asılırdı.
Zerdüştlük: Bu dine inananlar beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda’nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanırlar. Yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran’da kurulmuştur.

Aşağıdaki metni okuyarak altındaki soruyu cevaplayınız.

İslamiyet doğduğu sırada dünya, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bunalımlarla karşı karşıya idi. İnsanlık maddi ve manevi sıkıntılar içerisinde yaşamaktaydı. Dünya olarak yalnızca Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları biliniyordu.
Sami ırkından olan Arapların Hicaz ve Yemen’de oturanları yerleşik bir hayat yaşıyorlardı. Bunlar tarım ve ticaretle uğraşıyordu. Çölde göçebe hayatı yaşayanlar ise Bedevi olarak adlandırılıyorlardı. Bedeviler hayvancılıkla uğraşıyordu. Araplar, aralarında siyasi birlik bulunmadığından kabileler hâlinde yaşıyordu. Kabile geleneklerine, aile ve akraba bağlarına büyük önem veriyorlardı. Kabileler arasında uzun süren kan davaları onların siyasal birlik kurmalarını önlüyordu. Toplumun zengin ve soylularından oluşan aristokrat kesim şehir devletlerini yönetiyordu. Araplarda kölelik çok yaygındı. Kadın, toplum hayatında bir değer olarak görülmüyordu. Çok tanrılı bir dinsel inanışa sahip olan Araplar, tanrıları adına put yapıyor ve bunlara tapıyorlardı.

Dünya’nın ve Arap Yarımadası’nın içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve kültürel durum hakkında çıkarımlarınız nelerdir? Açıklayınız.

Arap Yarımadasında Siyasi Durum: Siyasi birlik yoktu. Temel sebebi kabilecilik ve kan davası idi.

Arap Yarımadasında Ekonomik Durum: Şehirde yaşayanlar tarım ve ticaret, göçebe yaşayanlar hayvancılıkla uğraşıyordu.

Arap Yarımadasında Kültürel Durum: Çok tanrılı bir inanış vardı. Kadının ve kölenin toplumsal değeri yoktu.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir