9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 124 Cevapları

B. İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI

Hazırlık Çalışmaları
1. Mekkeli Müşriklerin İslam dinine tepki göstermelerinin nedenleri neler olabilir?

1- Ekonomik sebepler:

a)Kabe’de bulunan putlar sayesinde Mekke dini bir merkez konumundaydı. Gelen kişilerin ticaret yapmaları Mekkelileri zenginleştiriyordu.

b) İslam dini zekat vermeyi öngörüyordu. Mekkeliler ise mallarını kimseyle paylaşmak istemiyordu.

2- Sosyal sebep: Mekkeliler arasında kumar, içki ve zina normalleşmiş durumdaydı. İslam dini ise tüm bunları yasaklıyordu.

3- Toplumsal sebep: Mekkeliler birbirlerine soyüstünlüğü güdüyorlardı. Ayrıca kölelere sahiplerdi. İslam dini ise tüm insanları eşit görüyordu.

2. Hz. Muhammed’in, İslam dinini yayarken karşılaştığı güçlükler neler olmuştur?

Mekkeliler müslülmanlara baskı ve şiddet uyguladılar, alışverişi kestiler. Müslümanları tecrit ettiler. Hz. Muhammed’i davasından vazgeçirmeye çalıştılar.

Bi’at, El-Emin, Ensar, Hicret, Hutbe, Muhacir, Vahiy
Bi’at, El-Emin,
Ensar, Hicret, Hutbe,
Muhacir, Vahiy

  3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Bi’at:  Bağlılığını bildirmek, İslâm devletlerinde hükümdarların halktan aldıkları söz, bağlılık andı veya yetkisidir.
El-Emin: Hz. Muhammed, genç yaşına rağmen doğruluğu ile Mekke halkı arasında büyük ün kazandı. Doğruluğu
ve güvenilir biri olması sebebiyle kendisine “Muhammed-ül Emin” unvanı verildi.
Ensar: İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye göç eden Muhacirlere yardım eden, Medineli Müslümanlara Ensar denir.
Hicret:  Hz.Muhammed ve diğer müslümanların, baskılardan kurtulmak için 622’de Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen isimdir.
Hutbe:  İslam dininde cuma ve bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve verilen öğüt.
Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlar
Vahiy:  Allah’ın emir ve yasaklarının Cebrail aracılığıyla peygamberlere bildirilmesi eylemine veya bu bildirinin kendisine denir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir