9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 127 Cevapları

3. Etkinlik: İSLAM’DA KARDEŞLİK

Hz. Muhammed, Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman orada iki büyük Arap kabilesi (Evs ve Hazrec kabileleri) yaşıyordu. Bu iki kabile cahiliye döneminde birbiriyle uzun süren savaşlar yapmıştı. Hz. Muhammed daha başlangıçta İslam’da kardeşlik esasını getirmiş ve bunu birbirlerine mirasçı olma hususunda akrabalık bağı kadar kuvvetli kılmıştı. Müslümanlar Medine’ye hicret edince aralarındaki kardeşliğin sınırları genişledi.  Hz. Muhammed, Mekke’den göç eden Müslüman (muhacir)larla, Medineli Müslüman (ensar)lar arasında kardeşlik tesis etti. Bu kardeşliğin gayesi, Mekke’de her şeylerini bırakarak Medine’ye gelen, dinleri uğruna vatanlarını terk eden muhacirleri desteklemek, maddi sıkıntılarını bir ölçüde de olsa hafifletmeye çalışmak, yurtlarından ayrı düşmenin vermiş olduğu garipliği ve mahzunluğu gidermekti. Medine’de 186 aile birbiriyle kardeş hâle geldi. Bu anlayış İslam medeniyetinin temelini oluşturan en güçlü bağdır.

1. Hicret olayı ile birlikte İslam toplumunda ne gibi bir değişim yaşanmıştır?

Ekonomik sıkıntılar yardımlaşma ile çözülmüş, İslam toplumunda kardeşlik bağları güçlenmiştir. İslam toplumu şehirde çoğunluk olmuş. Başka dinler ile bir arada hoşgörü içinde yaşamıştır.

2. Müslümanların kardeş ilan edilmesi ne gibi sonuçlar meydana getirmiş olabilir?

İslam toplumu daha güçlü bağlarla birbirine bağlanmıştır.

4. Etkinlik: MEDİNE SÖZLEŞMESİ
Hicretten sonra Medine halkı şu üç ana gruptan meydana geliyordu:
• Muhacir ve ensardan meydana gelen Müslümanlar
• Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza’dan meydana gelen Yahudiler
• Henüz Müslüman olmamış Araplar ve sayıları az olan Hristiyanlar

Hz. Muhammed, Medine’de yaşayanlarla bir sözleşme yaptı. Böylece dilleri, dinleri, kültürleri farklı olan ancak aynı topraklar üzerinde yaşayan insanların, uymaları gereken evrensel kuralları bu sözleşmeyle ortaya koydu. Bu sözleşme “Medine Sözleşmesi (Vesikası)” olarak bilinir ve bir anayasa niteliği taşır.
47 maddeden oluşan Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:
• Bir saldırı olduğu takdirde Medine hep beraber savunulacaktır.
• Müslümanlar ve Yahudiler Mekkeli müşriklerle ittifak yapmayacaklardır.
• Hz. Muhammed’in izni olmadan hiç kimse sefere çıkmayacaktır.
• Her topluluk birbirinin haklarına saygı gösterecektir.
• Yahudiler kendi dillerinde serbest olacaklardır.

1. Medine Sözleşmesi neden bir anayasa özelliği taşımaktadır?

Anayasada bir arada yaşayan insanların uyması gereken ana kurallardır. Medine Sözleşmesinde de Medine şehrinde yaşayanların uyması gereken ana kurallar belirtilmiştir.

2. Farklı dinlere mensup insanların bir arada yaşamasını sağlayan unsurlar nelerdir?

Farklı dinlere mensup insanları birarada yaşamasını sağlayan en önemli unsur insan olmaktır. Yaradılanı Yaradan’dan ötürü sevmektir.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir