9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 138 Cevapları

EMEVİLER DÖNEMİ (661-750)

Hazırlık Çalışmaları
1. Emeviler, devlet yönetiminde hangi uygulamalarıyla Dört Halife Devrinden farklı yönetim sergilemiştir? Araştırınız.

Emeviler ile Dört Halife dönemindeki farklar için lütfen tıklayınız.

Berid, Cebelitarık, Dinar, Dirhem, Eyalet,Mevali,Saltanat
Berid, Cebelitarık,
Dinar, Dirhem, Eyalet, Mevali, Saltanat

 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Berid: İslam devletlerinde posta teşkilâtına verilen ad. (İstihbarat teşkilatı olarakta çalışır.)

Cebelitarık: İber Yarımadası (İspanya) ile Fas arasında kalan Akdeniz’i Atlas Okyanusu’na bağlayan boğaz. (Eski adı Septe Boğazı)

Dinar: Emevi halifeleri ve Abbasilerin ilk zamanlarında İslam  memleketlerinde basılan altın paraya da denir.

Dirhem: İslam devletlerinde ağırlık ölçüsü birimi. 1 dirhem  3.2 grdır.

Eyalet: Yönetim bakımından bazı özerklikleri olan büyük yönetim birimi.
Mevali: Emeviler’in Arap olmayan müslümanlara verdikleri isim. (Kelime anlamı “azadlı köle”)
Saltanat: Yönetimin bir hanedanda olması durumu.

Hz. Muhammed’in vefatının ardından Müslümanlar yöneticilerini seçimle iş başına getirdiler. EmeviDevleti’nin kuruluşuyla birlikte siyasi anlamda bir değişiklik yaşandı. Emevi ailesinin soyundan gelenler idarede söz sahibi olmaya başladılar. Böylece halifelik Emevilerle beraber babadan oğula geçen saltanat hâline geldi.

Halifeliğin saltanat hâline gelmesi, halk ile devlet arasındaki ilişkiyi ne şekilde etkilemiş olabilir?

Olumsuz etkiler. Saltanat sisteminde bir sonraki halife bellidir. Dolayısıyla halk iletişim kurmasına gerek yoktur. Bu durum halife ile halk arasında kopukluğa sebep olur.

 


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir