9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 141 Cevapları

Emevi hükümdarı Abdülmelik’in para bastırıp Arapça’yı resmi dil hâline getirmesinin önemi nedir?

Emevi hükümdarı Abdülmelik’in para bastırmasının önemi: Ekonomide birlik sağlanmıştır. Bu zamana kadar İslam ülkesinde Bizans ve Sasani paraları kullanılıyordu. Böylece İslam Devleti ekonomik bakımından Bizans ve Sasani etkisinden kurtarıldı.

Emevi hükümdarı Abdülmelik’in Arapça’yı resmi dil hâline getirmesinin önemi: Ülkede birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Arapçanın resmi dil olması bazı toplulukların Araplaşmasına sebep olmuştur.

Emevi hükümdarı Abdülmelik’in para bastırıp Arapça’yı resmi dil hâline getirmesinin önemi:
Ülkede ekonomik ve kültürel birlik sağlanmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.